Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/294

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VASDRAG. 28I L(mgedøla kommer fra Langedalsvøtn mellem Langedalsnaase og Larssokfjeld opunder Lyster grændse og løber i sydøstlig ret- ning ned i Aardalsvatn ved Farnes. Elven har et nogenlunde jevnt fald. Naar der ikke er flom, er elven paa de fleste steder ikke synderlig vanskelig at vade. Foss(løla kommer fra Fossdalstjernene mellem Bærdalsæken og Fosæken og løber mod nordvest til Melset, bøier saa mere vest- lig og falder i Aar-dalsvatn ligeoverfor Linviksæter. Den optager paa søndre side: .4jllalsbækken, der springer ud vestenfor Raubergnuten og rin- der nordover forbi Afdalssæter, og paa nordre side: Bæ-rdøla (Bera), der kommer fra et lidet tjern ved Borg11nds grændse mellem Bærdalsæken og Graunaase og rinder nordvestover til Bærdalsvatn“ og derfra ud i F ossdøla, næsten ligeoverfor AfdalS— bækkens udløb. Uttla og Tya er i ordets egentligste forstand fjeldelve og fører under snesmeltningen i høifjeldene forholdsvis betydelige vandmasser, medens de den øvrige del af aaret er vandfattige. I dalen ovenfor Aardalsvatn ligger en samling af mindre gaarde, nemlig Moen, Øfsttun, Midtun, Hestetun, Øren paa høire bred og paa venstre bred gaardene Ve med flere under samme liggende pladse, tilsammen 11 gaardsbrug med ca. 350 me1mesker. Fra Moen ved Tya, som er den øverste gaard i dalen, til Aar-dalsvatn bestaar dalbunden af grovere og finere elvematerial, der paa de større flader, hvor gaardene ligger, er dækket med et lag af frugtbar madjord. Som følge af de voldsomme flomme i disse elve er elveleiet sterkt udsat for forandringer, og nye elveleier dannes paa bekostning af det dyrkede og dyrkbare land. I 1863, 1866—-67 og i 1881 er foretaget arbeider til regule- ring af Uttla og Tya. ZYÝ()‘I’fllTl(Y(lff8(’Zl;’(?7?—S nedslagsdistrikt er i Lyster ......... 465.8 km.2 i Skiaaker og Lom . . . 40.0 » 505.8 km.2 Fortundalselven kommer ind fra Skiaaker og løber sydover gjennem Ilvatn, gaar under flere større og mindre bøininger Videre ned gjennem Fortundalen til Fort11n kirke, bøier saa vestover, gaar gjennem Eidsvatn og falder mellem Eide og Skjolden i bunden af Lyste1—fjorden straks søndenfor Mørkrisdals- elvens udløb. Ligesom denne har ogsaa Fortundalselve11 et sterkt fossende