Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/262

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HAvET, FJORDE os HAvNE. 249 ind imod Daviken. Længere vest ud for Otteren, hvor bredden er 1.5 km. og dybden 3OO favne, faar fjorden retning mod syd- vest indtil Rugsund. Rugsun(let gaar som før omtalt i sydvestlig retning ned til Frøisjøen. Nord for Rugsundø er Nordfjordens største dybde, 250 faVne, og herfra aftager dybden til 18O favne. Mod syd staar fjorden ved sund paa begge sider af Risø iforbindelse med SkatP.S—fl-emne-(w. Ved Risø faar Nordfjorden nordvestlig retning, benævnes l“’aagsZ?“ord og gaar mellem Husvaagø og Vaagsø i nordvestlig retning ud i havet med største dybde l7O favne. Ved sund mellem Husvaagø “og Grinde staar Vaagsfjord i forbindelse med Fa((flord, som har retning mod vestnordvest og med en største dybde af 104 favne gaar ud i havet mellem Brem- angerø og Husva-agø. Fra Vaagsfjord fører Ut“uesuml forbi Moldøen mellem Vaagsø og fastlandet nordover mod Sildegabet, længden af Ulvesundet er S km. og dets største dybde 41 favne. Sil(legabPt kaldes den store aabne havbugt i Selje mellem Vaagsø og Stadlandet. I dens indre del er der mange mindre fjerde eller poller, saaledes Sørpollen, der er 5 km. lang og kommer ud i nordlig retning ud for 0smundvaag. Længere øst har lV()“)’(l- pOllen retning mod nordvest, største dybde 93 favne og længde 4—5 km. Sundet— mellem Barmen og fastlandet kaldes Ba1—mszm(l og er 52 fav“ne dybt. Mold(1fjor((e12— heder en fjord østligt i Selje med største dybde 33 favne og 5 km. lang, hvilken ved et sund, Salt- xemd, staar i forbindelse med RGi8(Pt6TZZ)—OTdMl eller det aabne stykke mellem Barn1en og Se1jeø. Skaarflord kaldes den aabne fjord mellem Seljeø og fastlandet; den fører mod syd ned til Barm- sund. Sildegabet er mellem Skongenes fyr og fastlandet henimod 8 km. bredt, dets største dybde er 167 favne, 6—7 km. nordvest for Skongenes fyr. Bugter paa Stadlandet er H()(Zd(’I’iZ“. En-ik, .—l(xr-rik med Hom1—ing.S“vaag. Lede1I fra Holmeng1—aa og nordover til Stad Ronglev(Prled(m. Kommer man søndenfra i Søndre Bergenhus amt, holdes ind vestenom Smokse” og AY(finholm og mellem Lyng- 0ksen og .]ugarh1)lm op mod Ronglevær (Bratholmen) fyrlampe. Naar Bratholmflua er passeret, holdes vestenom Eikholm mellem denne og Baadskjær, derefter vestenom Nautø og Stensø og østenom Lamholmen, hvorefter kurS sættes over Fensfjorden paa Rautingsundet. Rautingsundef, mellem Rautingen og Rautingkalven paa øst- siden, Røvla og Røvlenapene paa vestsiden, er fortsættelsen af den almindelige indenskjærsled og er saavel norden— som sønden-