Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/259

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

246 NORDRE Bl-2RGENHUS AMT. Dybden er syd for Nekø 25O favne; fortsættelsen af Vasreset kaldes syd for Reksten .R(?kSt(“7l;fjO‘I’d, hvilken fortsætter sydlig for Kinn, hvor dybden er 250 favne. W ÄYO)’(Z(Y(tI—S2ÏjO’Y’(Y(’”, fremdeles i Kinn herred, har i det hele vest- lig retning; i den indre del er den største dybde 78 favne, hvor- paa fjorden kniber sig saW?““1en ved Strømnes og faar 16 favnes (lybde. Den udvider sig atter og-gaar med vestlig retning, indtil den sydlig for Kleiven er over l kmÏï“bred og 98 favne dyb. Den fortsætter derpaa nor(lenom Tirø og søndenfor litle Tirø, som en med øer opfyldt bred fjord nordenfor Florø. Skm7)ej)“()r(l(1n kaldes fjorden mellem Skorpen i nord og Reksten og Kinn i syd. Dens største dybde er nord for Kinn ]O5 favne. HPZZ(îZ“jO“]’(Z(’ll kaldes den fjord, som i nordvestlig retning gaar ud i havet med Skorpen og Batalden i sydvest og Hovden i nordøst. Frøi.Sjøen kaldes den store fjordstrækning, som gaa-r i syd- vestlig retning mellem Bremanger og Frøien i nordvest og det faste land og Hovden i sydøst. Nordenom Bremanger imellem denne ø og Rugsundø gaar Skatestr(mem(W i østsydøst og Rugsund i sydvest mellem Rugsundø og fastlandet. Søndenfor Rugsundø a-abner fjorden sig østligt for Hornelen med største dybde 16O favne. Fra øst støder her den 3 km. lange BO)’Z)l-(7]()lZ eller Bortnefjo1—d til. Gaarden Bor(nen ligger ved bunden af den lille Bortnejjord. Navnet udtales nu BorfmÎnn, i dat. Borlna (lukket o, tostavelses betoning), og maa i ældre form have lydt Bm“kni, m. (vel af burkn, bregne3; det maa være oprindeligt fjordnavn. Det samme gaard- navn gjenfindes i Selje sogn, ligeledes i Nor(lfjord; ogsaa her er der en gaard Bortm1):, hvis navn udtales paa samme maade Den ligger ved den 1ille, indelukkede 2ÞIold(;f)“ord, og det tør være, at den har bevaret et ældre navn paa denne fjord. Lidt længere sydlig kommer fra øst en bugt, Som efter kar- terne endnu kaldes Vi-ng(“; i dens bund ligger en gaard af samme navn, der paa stedet lyder V“ingj-ima, i dat. V—í“gga (tostavelses- betoning og aabent i 1ste stavelse) og følgelig har svag hankjøns- form; vi har her utvilsomt et gammelt fjordnavn, hankjøns- ord paa i. Fjorden .[YV)’øí-Sýø(’“)l gaar paa begge Sider af Maren i sydlig ret- ning, dreier saa mod sydvest imellem Bremanger og fastlandet, hvor fjorden har en bredde af O.5 km. og en dybde af 235 favne Den fortsætter saa i sydvestlig retning med aftagende dybde. Fra nord støder til et sund ved Berle, hvilket fører ind til den 5 km. lange og 27 favne dybe Berlepoll i Daviken. Længere ude paa den modsatte side støder til fra sydøst de tre forenede, senere omtalte fjorde Næ-d-G ul1:n, rlli(lt-GuZen, og Ser-GuIen.