Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/257

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

244 NORI)RE BERGENH[’S AMT. mellem Hyllestad og Sulen, aftager her sy(llig for Sakrisø i bredde til 2 km., men faar en dybde af 214 favne. Fjorden fortsætter med mindre dybde og tildels med baaer og skjær, og som dens videre fortsættelse kan Bue— eller Aspøjjor(len- betragtes, hvilken gaar i sydvestlig retning mellem Færø og Aspø i syd og Værø i nord. Den har mellem disse øer en bredde af op til 5 km. og dybder paa 138 og 184 favne; længere ud imod det aabne hav bliver fjorden endnu bredere, og GaaxSværosen støder fra Su1en til fra sydøst GäasVæxcscn, hvis største dybde er 274 favne, fører ind til Laagøjjord i Sulen. Dalsþorden er en temmelig betydelig fjord i Søndfjord, be- gynder i Indre Holmedal og fortsætter gjennem Ytre Holmedal og Askvold. Dalsfjorden har i den inderste del af Indre Holmedal retning mod nordvest, den sydøstligste bugt kaldes ()sbogen og den nordligste bugt Eidsv“iken. I den indre del er fjorden l4 favne dyb og op til 1 km. bred. Den kniber sig ved Sve- sund sammen til et sund af 78 meters bredde og fortsætter saa i vest1ig retning med omtrent Ve km.s bredde, har nær grændsen mod Ytre Holmedal nord for Bjørvik 55 favnes dybde, kniber sig atter sammen ved Sunde, hvor dybden er 21 favne. Syd for Laukeland er dybden 73 favne, og fjorden udvider sig til l km. vest for Setenes, bøier saa mod sydvest, idet den kniber sig sammen, før den naar Da1e, udvider sig atter her og faar en dybde af 124 favne. deler sig omkring Dalsøen og fortsætter med ret- ning fra vestsydvest forbi Heggernes med en dybde af 129 favne. Her støder til fra sydøst en 6 km. lang og meget smal fjord, som kaldes Flekke;(jord, med dybder paa 3O og 20 favne. Dalsfjorden fortsætter med retning vestsydvest indtil ud for Holmedal kirke, hvor dybden er 164 favne. Her dreier fjorden mod sydsydvest; fra øst og sydøst aabner sig da en vid fjord Gjølanger:fford med dyber paa 139 og 230 favne. G—jølanger, gaard i Ytre Holmedal ved bunden af denne vaag, udtales Jølaargjinn, i dativ — ja, altsaa som hankjønsord i be- stemt form. Om Gj i fremlyden er rigtigt, tør være tvilsomt; der skrives Jøl — fra 1603, da gaarden først findes nævnt, til ind i 18de aarhundrede. Mellem Kysnes og Helle har Dalsfjorden en bredde af l km. og en dybde af 152 favne. Den fortsætter i sydvestlig retning ind i Askvold, hvor bredden syd for Flatø er 1V2 km. og dybden 186 favne. Fjordene vestlige fortsættelse kaldes Vilnesjjorde)z. Dalsfjordens længde ifra bunden i Indre Holmedal og ud til Flatø i Askvold er 36 km. Fra Flatøen gaar i Askold Gram- -Wmd mod nordnordvest mellem Atlø og fastlandet 111ed største dybde 114 favne. Vilm-sZ)’ord(m, der som berørt er Dalsfjordens fortsættelse,