Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/244

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HAvP:T, F.1oB1)E 0G HAvNE 231 I—lavet og fjord en e. HavetS (lyb. Udenfor den norske kyst i landets sydlige del gaar der en fordybning, som kaldes dem norske rende, og som begynder allerede i Skagerak og Svinger rundt med kysten, saa- ledes at den østenfor Lindesnes har sydvestlig retning, udenfor Jæderen nordvestlig, og renden udenfor de bergenhusiske amter faar nordlig retning. Udfor kysten af den nordligste del af Nordre Bergenhus amt aabner renden sig mod det store dyb i det norske hav, og renden ophører, idet den afløses af det store havdyb. Et snit gjennem havet fra amtets sydlige del fra noget sydligt for Sognefjorden til den nordligste ø paa Shetlandsøerne efter den 61de breddegrad vil da vise paa den første tredjedel en dybde, der tiltager til noget over 20O favne. Derpaa er der aftagende dybde indtil 1O0 favne, og saa er havet paa de to sidste tredjedele af Nordsjøen over til Shetland grundt. Helt anderledes vil et profil paa noget over 620 fra Stad vestover til Færøerne være. Her vil dybden være jevnt tiltagende helt ned til 70O favne, hvilket dyb ligger meget nærmere Fær- øerne end Stad. Dette dyb paa 70O favne er en del af det store dyb i det norske ha-v. Umiddelbart udenfor kysten og omkring skjærgaarden er der aldrig saa store dybder som inde i fjordene, Saaledes som senere omtalt under beskrivelsen af fjordene. Havets tempeI“fitur. Der foreligger ikke sammenhængende iagttagelser over temperaturen i havets overflade ved amtets kyst, men derimod fra Ona i Romsdals amt paa 62Ó 51‘ 50“, hvilke iagttagelser hidsættes, og derhos luftens temperatur paa Florø samt forskjellen. Den normale .s;jøfemperafur kl. 8 morgen ved Ona og luftens- temperatur ved Florø.— r 1868(69)— 1894(95). Haven ()1m. Luften Florø. For-11kJel For januar ..... 5.0 l .8 C.Ó 3.2

  • W februar ..... 4 .4 1.1 » 3 .3

=x marts. . 4 G l.8 1) 2.8 = april . . 5.0 4.9 » 0.l “ mai . . 7.0 8.5 » 1.5 C juni . . 9.;) l l.0 » 2.4 Z juli . . . 11 8 l3.8 » 2.0 » august . . l2.7 l3.7 » 1.0 §:— september . . 12.3 1 l.3 » l.O -“ Oktober . . l0.2 7.4 » 2.8 W november . . 8.1 4.0 » 4.1

 december . . 6.1   » 3.9

— aaret . . . 8.l 6.9 » I .2