Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/221

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

208 N()RDRE BERGENHUS AMT. stemmer og susede høiere i aftensti1heden og brummede vildere om bræerne og jøklerne og de ødehøifjeldsvidder, de kom fra.» Jostedalsbræen ma-a med hensyn til sin indflydelse paa regn og taage betragtes som en umaadelig kondensator af vanddampene. Og som saadan udøver den sin indflydelse baade paa sine nær- meste omgivelser og naboegnene. Paa grund af den ku1de, som staar af bræen, fortætter den de vanddampe, som er i luften, og den omgiver sig saa at sige med et tæt slør, som om som- meren hindrer solen fra at skinne paa bræen, og som om vinteren formindsker virkningen af udstraalingen, saaledes at denne taage i det hele bidrager til at holde temperaturen jevnere. De egne af Sogn, som ligger længst inde fra bræen, lider ofte af tørke, medens nabodalene har tilstrækkeligt regn. Der er ogsaa steder nær bræen, hvor kornet ikke modnes paa grund af den ringe sommervarme og altfor megen fugtighed. Floraen omkring Josteda1sbræen ligner ogsaa i det hele floraen ude ved havet. Om regnmængden i Søndfjord skriver Hans A“)’(W1’2Z.“ Af vores fugtige Luftart følger, at vi almindeligere maae have Over- flødighed end Mangel paa Regn, skjønt dette sidste og stundom indtreffer, helst i Foraarstiden, og undertiden ogsaa i Efterhøsten mod Vinterens Begyndelse noget før Juul, da det sætter vore Bønder i Bekymring for Qværnevand til deres Jule-Malts Ma“ling; dog fortrøste de sig altid paa St. Thommes’s Godgjø1—enhed med sin Vandbøtte, som heller ikke gjerne p1ejer at svige dem; thi sjelden slaaer det fejl, at jo noget Regnvejr ved denne Tid ind- falder, som vel og ha-r givet Anledning ti1, at man paa Prim- staven finder denne Helgen, eller hvilken anden Person det mu- ligens skal betyde, aftegnet med en Vandspand i Ha-anden.§: VII a. M1d1ere antal dage i aar-(t med klart oVersk-W et taage tor-den Aalesund Dombeste111 Florø Balestran(l Se ndal I au-dal Vossm .111ge11 .... i Hellisø . . . 6o 43 149 25 4 68 143 29 i 4 storm 68 l2 la l E “ n t . . 48; må V 17 S 1 17 . .— . . V 59 W 1 “ 13 j 1 c 17 . . . . 47 1v9 11 l 3 1(; .. . . . i 52 131 1 W 1 l 1 . g . . W så i 191 10 V 1 l 1l .— V . . . .j 54 1s1 9 o å

 1 W ve 124 14 l 1 l; O

l Berge11. . .