Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/190

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

GEOLOGI. 177 Der er mange sneskred, og det er heldigvis de fleste, som -ingen skade foraarsager. Nogle skred tager med et enkelt hus, som rives bort, andre tager alt det, som staar paa gaarden, vaaningshuse og udhuse, besætning og avling, og ofte gaar der menneskeliv med. I 1868 dræbte, sneskredene alt i alt halvandet hundrede mennesker her i landet. Naar et skred er gaaet over en gaard, følger det møisomme1ige, angstfulde arbeide med at søge efter i fonnen og grave ud de rester af gods og liv, som skredet har sparet — om der er noget sparet. Hurtig hjælp maa altid ydes, da mange er reddede, som har været begravne af sneskred; men kommer hjælpen sent paa enslige fjeldgaarde, er det, som graves ud, oftest livløse 1egemer. SIl(’SkI’(’d i aaret 1868 i Nordre Bergenhus am-t. 1868 var, som gjentagne gange berørt, et sneskredaar, og her skal meddeles en beretning om skredene i Nordre Bergenhus amt det aar. Skred gik det aar i Opdal, i Lom, i Støren, i Romsdalen, i Sundalen, i Sunnelven, i Jølster, i Stryn, i Lyster, i Sogndal, i Kinservik, i Røldal, ogsaa i Nordland i Øksnes og Hadsel. Gaarden Kvigne (Kvigni) i Lærdal rammedes 1868 af sne- skre(l, hvorved 2 husebygninger ødelagdes. I Jostedalen gik skred over en gaard i l868. I Lyster gik skred over gaardene Bringebøen og Nygaard. Paa Bringebøen ødelagdes fjøs, stald, faarehus og ladebyg- ning, 3 mennesker-, 13 kjør, en del faar og nogle Svin omkom. 2 mennesker lemlæstedes. Paa Nygaard ødelag(les alle huse, 4 mennesker og den hele besætning omkom. I Sogndal ødelagdes paa gaarden Vatlesla(l alle huse. p Paa gaarden Fardal ødelagdes ogsaa alle huse, og de fleste kreaturer omkom. Paa en plads under Ylvisaaker ødelagdes alle huse, 2 kjør og ti faar omkom. Paa en plads under Ylvisaak(&r ødelagdes et stabbur, der havde tilhørt en mand, som høsten l867 blev dræbt af et sten- skred i uren ovenfor Ylvisaaker. Paa Torstad blev stuebygningen ødelagt. En del aar tidligere begrov et sneskred fra samme fjeld 18 mennesker paa to gaarde i dalen. Begge steder blevi 1868 atter hjemsøgte af sneskred. 5—G udhuse, lader og sæl paa forskjellige gaarde opover dalen blev revne bort. I Balestrand herred gik i 1868 sneskred paa gaarden Jordal, 12 —— Nordre Bergenhus amt