Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/16

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BELIGGENHEI), INDDELING OG GR‘=ENDSI—2R. 3 In(ldeling, areal af land og ind.Sjøer samt “folkemæng(le i 189] og 19O() i Nordre Bergenhus amt , ’ Hje111mehm-ende J Hjemmehe1—ende P1a(1Cîn(1h01(1 i km“2 i fo1lËemængde fo1ken1ængde I‘andsdele. — — 1 1891. 1 190o. H 1 . 1 . . .2* “ . 1 — .a a t  ;’ a På Ê“WÖkV“W? Y É’38ÊffCPA M—111§åÐê1J”i1—3Í?f’ —=11É3§11“W”?3“å“å’ a aaUa aa a 1 aa a aWW.—„„„—Ýa ï a .1cɔcc(1a1c11 . J 522.ss 6.Cc ] Ö29.2c * 9o3 1.cc 939 1.cc Ly8ter . .t I 526.1o 33.—H I 559.s-I 3 276 2.1s 3 O06 1.o-I Hafslo . W Ö57.u 2Ö.s1 682.vs 2 788 Ö.oo 2 875 5.1s .Xardu-I . 9ö7.eo 37.oo 994.eo l 369 l.—aa l 299 1.s0 I‘ærdaI . å 577.1o 5.9e 583.0o a 2 297 3.9s 2 lö2“ 3.—au B01“gu11d . ] 5ð2.29 l6.s4 569.1s 831 l.so 747— l.ss S0guda] — . . ] 435.o2 5.04 440.cc W 3 507 8.oa 3 Ö49 8.1e Arn-land . . ] I 429.ce 26.29 1 4Öö.9s 2 169 1.:1n 2 74—6a 1.92 Leika11ger — . * 461.9o 3.2s 465.1s 2 ð13 O.—H 2 Ö52 ð.:1s BaIestrR111d . . (3l8.so 7.9a 626.1a 2 282 3.69 2 187 3.s4 Vik ..... M 702.e1 I1.9o 71—Lee ] 3 012 Ö—II 3 Ö37 5.0s Kirkebø . . . 633.ss 33.14 666.99 * I 73O 2.vs l 699* 2.es Lavik Og Brekke 406.s-F l8.e:; 425.2s 2 l95 5.4o 2 166 5.as GuIen .... W 40(3.41 I0.2s 4l(3.04 3 202 7.ss 3 254* 8c01 Suhm . . . W 208—61 W 4.e4 213.2Ö Ï I 9I6 9.19 I 890 9.o9 HyIIesfRd . . 2Ö0.“:0 9.09 260.—se ] 2 467 9.s-S 2 47Ö 9.s1 t V I Sogn . C 10 247.se 257.2:1 a 10 öO4.a1 37 Oö7 3.62 37 073 3.e2 .—xs1:x-c1(1 . . . 1vÖ.1ɔ:3.1ä V 178.2—1 2 649 1Ö.1ɔ 2 691 * 1Ö.ɔ1 Ytre HOIme(Ial . 476.—H 28.os 50ö.:m 3 81l 7.0o 3 727 7.s2 Indre Holmedal a 524.så 3(3.19 Ö6O.—M 3 690 7.o-1 3 ö29* 6.vs JøIster .... . 609.12 43.:—S 652.04 j 2 82—I 4.a4 2 85ð 4.e9 Fø1—de .... 468.4o 24.—:o 493.1o a 2 903 6.2o 2 913 6.s1 Naustdal . ] 379.ee l5.1s 394.s1 2 543 6.es1 2 598 6.a4 Y?GVI’îI1g . ï 120.as 4.os 125.1o I l9ö 9.o1 l l89 9.s-I Kinn . . . ] 648.1s 38.so 687.os 1 4 ö77 7.21 4 836a 7.4a Brema11ger . 333—aa l3.o1 347.2—S N 2 l43 6.42 2 33O 6.os SeIje . . . 3I4.o9 8.1o 322.19 4 82Ö 15.a6 5 467 17.:m Daviken . . ] 639.20 ] I5.21 6ð4.—av a 3 170 4.9o 3 382 Ö.:0 Eid ....— W 240.13 W 12.1—: a 252.—no W 3 l2l 13.oo 3 2l3Ë ]3.ss HcP11í11(1111c11 . M 32ö.1a 44.c1 V av-o.ɔɔ 1 6åo Ö.c1 1 610] 4.c:. Gloppen . . . W 638.s-I N 34.—se 673.ea 3 010 4.—H 3 l53 4.94 BPc1m . . a s:3o.;1 ] 2v.cɔ:358.:u 1 9v6 Ö.cc 1 9o1 6.1ɔ I1ldVike1l . a 49:—3.ɔc 8.cɔ —So2.1;1 a 2 9TÖ 6.c1; S oåo 6.1c StI’yI1 . . 850.:;c 38.04 a 889.2o ] 2 664 3.1a 2 49‘—I 2.9s a W ] I Fjordene — — . V 5(38.e2 398.aa a 7 967.1a Æ;49 826 6.ss ] Ö0 938 6.—H — W 1 a ] W V a a — a .—1mtct uden F1orø— 17 8l5.os 6Ö5.—sa 18 471.—m ]86 883 4.sa ] 88 011 4.94 Flere 1:xc1cs1;c(1 . o.1: — om 669 “929.11 j sum 1 301.s9 Amtet .—.. 17 816.—so 6öö.—sa 18 472.4s 87 ö52 4.91 Þ88 948 —Lee