Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/14

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Nordre Bergenhus amt Nordre Bergenhus amt naar af alle landets amter længst mod vest; det strækker sig langs kysten fra sydlig for Sogne- j)ordens munding nordover til S(aalet paa Stad, men mod øst naar det op i Jot“un“flel(lene, af hvis tinder en hel del falder inden amtets grændser. Mod vest ligger amtet overalt ud mod havet. men forøvrigt omgives det af Rom-sdals amt, Kristians amt, Buske- )“ud amt og Søndre Bergenhus amt Amtet er sterkt sønderskaaret “af mægtige fjerde med talrige fjorddale, og der er overalt fjeldland, ofte med høie fjelde, der paa nogle steder naar op til 2000 meter; over store strækninger er landet dækket af evig sne og is. Den største isbræ paa det europæiske fastland, Jostedalsbr(een, ligger for størstedelen inden amtets grændser. Ved kysten er en ved Stad afbrudt skjærgaard, der har flere betydelige øer og øgrupper. Amtets hovednæringsvei er fædrift med produktion af melk, smør, Ost og kjød, hvorhos heste udføres. Ved siden af fædrift er agerbrug hovednæringsvei, og her er i somme distrikter ogsaa frugtav1en vigtig-. Amtet kan ikke brødføde sig. Industrien er ikke betydelig; i amtet er kun et ladested, Florø, og ingen kjøbstæder, og handel og sjøfart er ikke af den betydning som i amter med større og flere byer. Fiskerierne er meget vigtige for amtet, særlig si1defisket og torskefisket, men ogsaa andre fiskerier. Der er ikke nogen nævnevæ1—dig bergværksdrift; udbyttet af jagten er ikke stort, men fisket af laks i elvene er paa sine steder af betydning. “ Amtets natur, dets fjorde, tinder, bræer og fosser drager aarlig tusener af fremmede gjæster did, saa trafiken med reisende og disses herbergering er nu en næringsvei. 1 — Nordre Bergenhus amt