Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/102

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

NATURLIG BESKAFFENHEI). 89 Steilere vægge end den yderste Maradalstinds finder man vanskelig; ved et dybt hak adskilt fra tinderyggen rager den som en bautasten op af bræen. Bræer i denne østlige del af Horungerne er, som før nævnt, Skagastølsbræen mellem Dyrhaugstinderne i vest og Skagastøls- tinderne i øst. Den har retning imod nordvest og gaar ud i et lidet vand, Skagastø1stjern, hvor isstykker fra bræen undertiden flyder omkring. De steile, henimod 1000 meter høie, sorte fjeld- vægge staar i en eiendommelig modsætning til den jevne, hvide, snedækte bræ. Til den modsatte side gaar bræerne i Midt-Maradalen mod sydøst Store Skagastølstindens mægtige basis naar ned i bunden af Midt-Maradalen, og dalens bræer har over hundrede fod høie is- vægge med ras og skred. Paa begge sider af dalen staar Riings- tindernes og Maradalstindernes sorte rader med lodrette mure paa 600 til 7O0 meter. Bandet (ca. 1757 m.) danner skjellet mellem Skagasføls— og Midt-1lIaradalsbr(eerne. Bandet danner ogsaa bindeleddet mellem SkagastøIs— og Dyrhaugstinderne. Her ligger nu den omtalte hytte, Skagastølshyffen, paa eller rettere ved Bandet. Maradalsbr(Ben ligger med retning fra vest til øst i Maradalen. Den skyder sig som en uhyre kile fra Midt-Maradalen op mellem Store Skagastølstind og de ligeoverfor liggende Maradalstinder til et skar i nord for tinden og i en høide af mere end 220O m. over havet. Den har mægtige, stupbratte, forrevne is— og sne- masser, omgiven af næsten udoverhængende, indtil 6O0 m. høie, forvitrede gabbromasser. Længere nordlig ligger Gjertv(:.sbræ. Maradalsbræ og Gjert- vasbræ staar ikke i sammenhæng med hverandre; de er kun for- bundne ved et smalt snebaand, som strækker sig fra bræ til bræ tvers over bunden af det dybe og trange skar under stupet. — Styggedalsbræen har nordlig retning og har Styggedalstinderne i syd og Skagastølstinderne i vest. I den store botn mellem Skagastølstinderne og Styggedals- tinderne hænger bræer og fonner nedover de bratte bergsider ligefra tindemes øverste toppe ned til Styggedalsbræen, som vælter sig nedover i dalbunden. Bræerne i Horungerne har tilsammen et areal af 24.2 km.2, hvoraf l5.4O falder paa bræerne omkring Skagastølstinderne, Styg- gedaIsbræ, Gjertvasbræ, Skagastølsbræ, Riingsbræ og Maradalsbræ i Lyster og 8.80 paa Skagastølsbræ og Riingsbræ i Aardal. Bræerne i Horungerne har i de senere aar i det hele trukket sig tilbage; de forandringer, som har fundet sted, er efter førernes