Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/613

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest

600 NORLANDS AMT. (Trondssøn) Benkestok, skrev sig til Haraldseid, Skjold præstegjeld i Ryfylke Dennes søn igjen, Trond (Tordssøn) Benkestok, eiede Melø, Jordanger i Hafslo præstegjeld i Sogn og Hananger i Vanse præstegjeld; han var født omkring 1490 og var 1525 -29 forlenet med Lærdal og 4 andre skibreder i Sogn, 1529 med Herjedalen; han fik forlening paa Melø kapel med gods og renter 1541 og 1547-58 Søndmør len; l555 var han foged paa Bergenhus. Han døde l558. I 1531 bemægtigede erkebiskop Olav af Trondhjem sig hans gods under Kristian I’s ophold i Danmark. I 1535 var han med blandt de 7 væbnere, som dømte hr. Nils Lykke i anled- ning af dennes forhold til den afdøde frues søster. Han synes for det meste at have opholdt sig i Bergen, hvor han foruden andet bygods eiede en gaard. Trond Tordsson Benkestok var gift med Anna Jonsdatter (Haar), der døde i 1569. Deres datter, Brynhilda, blev gift i Bergen 1565. Paa den tid, da Brynhilda holdt bryllup i Bergen i l565, var vistnok Benkestokkernes rigdom og anseelse størst. Brynhilda Tronsdatter Benkestok som døde paa Nordmør alle- rede i 1567 uden at efterlade sig børn ilive, blev i 1565 gift med Erik Hanssøn Schønnebøl, der er født paa Fyen ca. 1530, død om- kring 1595. Han var foged i Nordmør og Vesteraalen. Han var og af adel, havde foretaget reiser til England, Frankrige og Spanien, til Middelhavet, Malta og Sicilien, tog saa til Norge, hvor han til 1575 var foged paa Nordmør og fra 1575 til 1579 foged i Vesteraalen og Lofoten (da fogderiet henlagdes under Bergen). Han er forfatter af «Lofotens och Vestraalens Beskriffuelse» fra 1591, udgivet af kildeskriftfonde1 ved Gustav Storm. Brynhilda Benkestok og Erik Hanssøn Schønnebøls bryllup har den bekjendte magister Absalon Pederssøn (Beyer), dengang slots- prædikant i Bergen, skildret i sin dagbog. Han var en af gjæ- sterne og fortæller blandt andet: Den første dag, den 25de august l565 (lørdag), gik jomfru Brynhilda Benkestok fra Lauris Jonssøns gaard paa Hollænder- strædet og ud paa Stranden til Erik Rosenkrantzes gaard, hvor bryllupet stod. Først delte lagmandshustruen sukkerkonfekt ud blandt almuen, saa holdt Erik Anderson Hvittenstjerne tale til brudens mor, Anne Benkestok, Aksel Gyntelberg og Jon Benke- stok og til alle slægtningerne, om de vilde holde det, de havde lovet. Paa moderens og alle de andres vegne svarede Aksel Gyntelberg ja, hvis Erik Schønnebøl vilde holde, hvad han havde lovet, at behandle Brynhilda sagtmodigen og være hendes moder underdanig i alle gode maader.