Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/445

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


432 NoB1)1.AN1)S AMCr. Skolegaarden Haugen (en del af Hemnes) havde en udsæd af 0.8 hl. poteter, 1.8 ar brugtes til have, deraf 0.6 ar til kjøkken- havevækster. Husdyrholdet var 2 kjør. “ 5 skyldmark og derover har følgende eiendomme i Hemnes: Fuglstrand, gammelt navn Fuglastrǫnd, en strand, hvor der er rigdom paa sjøfugle. Gaards-nr. 12, brugs-nr. 1, af skyld 5.12 mark, har l husmandsplads. Eierens udsæd var i 1900: 2 hl. byg og 1 hl. havre. 0.5 ar benyttet til kaalrabi. Husdyrhold: l hest, 1O storfæ, 6 faar, 1 svin og 15 høns. Der var l arbeidskjærre. ELSjjorden har navn efter den arm af Sørfjorden (Sørranen), ved hvis bund gaarden 1igger. “Navnet kan ikke sikkert forklares. Første led indeholder maaske genitiv af et ældre usammensat fjordnavn paa -‘ir. Skrivemaaden Elvsjjord er urigtig. Gaards- nr. 8, 1 brug, af skyld 8.77 mark, har 3 husmandspladse. Eierens udsæd var i 1900: 4 hl. byg, 2 hl. havre og 12 hl. poteter. 2 ar brugt til kaalrabi. Husdyrhold: 2 heste, 9 kjør og l kalv, 7 faar, l svin og 7 høns. Der var 4 arbeidskjærrer. Dyrhaug, af dýr, dyr, helst ren eller elg. Gaards-nr. 18, brugs- nr. 1, af skyld 5.06 mark. Udsæd i l900: O.75 hl. byg, l.25 hl. havre og 8 hl. poteter. 0.25 ar brugt til kaalrabi. Husdyrhold: 1hest, 6 kjør, 1ungfæ og l kalv, 6 faar, 1 gjet og 17 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. ELsjjordstranden, gaards-nr. 38, l brug, af skyld 5.43 mark, har 2 husmandspladse. Eieren havde i udsæd i 1900: 4 hl. byg, 2 hl. havre og 15 hl. poteter. Husdyrhold: 2 heste, 8 kjør og l ungfæ, 3 faar, 1 svin og 18 høns. Der var 1 dobbelt arbeids- vogn og 3 arbeidskjærrer. Mula, gammelt navn Múlar, flertal af múli, mule paa dyr; i stedsnavne om noget høie, bredt sluttende nes. Gaards-nr. 42, brugs-nr. l, 2, 3 og 6, tilsammen af skyld 6.05 mark, har 1 hus- mandsplads-. Udsæden var tilsammen i 1900: 4.6 hl. havre til grønfoder og 13 hl. poteter. 0.5 ar brugt til kaalrabi. Husdyr- hold: 2 heste, 15 storfæ, l3 faar, 3 gjeter, I svin og 8 høns. Der var 2 arbeidskjærrer og 1 slaa- og meiemaskine. Bjerka, stor-e, gammelt navn Bjarka, er oprindelig navn paa Bjerkaelven. Elvenavnet kommer af bjǫrk, birk. Gaards-nr. 51, brugs-nr. I og 8, tilsammen l brug, af skyld 6.5O mark. Udsæd i 1900: O.5 hl. rug, 3 hl. byg, 2 hl. havre og 1O hl. poteter. l ar brugt til kaalrabi. Husdyrhold: l hest, 9 stor-fæ, l0 faar, 1 svin og 5 høns. Der var 2 arbeidskjærrer og l slaa- og meie- maskine. Bjerka, store, gaards-nr. 5l, brugs-nr. 2, af skyld 7.96 mark, har 2 husmandspladse. Udsæd i l900: 2.7 hl. byg, 2 hl. havre, 2 hl. havre til grønfoder, 51.5 kg. græsfrø og l7 hl. poteter. O.5 ar brugt til gulerødder, O.5 ar til kaalrabi og 5 ar til have.