Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/390

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

DØNNES HERRED. 377 nummere delt i 73 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen efter opgaverne ved folketællingen i 19O0 var samlet i 71 selvstæn- dig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres ma- trilm1skyld var 3.80 mark. Den officielle Statistik har desuden efter folketællingsopgaverne 124 ikke særskilt skyldsatte jord- brug eller jordlodder, saaledes ialt 195 selvstændige brug med en samlet matrikulskyld af 271 mark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var efter de officielle statistiske beregninger for Nesne thinglag: I 1893-l897 699 kr., i 1895-1899 727 kr., i 1897-l90l 797 kr., i 1899-1903 967 kr. Efter den officielle statistiks inddeling af de selvstændig beboede brug havde i Dennes herred i 19OO 2 brug en matri- kulskyld indtil 0.2O mark, 2 brug fra O.21 til O.50 mark, I brug fra O.51 til 1.00 mark, 42 brug fra l.O1 til 3.00 mark, l7 brug fra 3.01 til 5.00 mark, 5 brug fra 5.01 til 10.00 mai-k, l brug mellem 20.00 og 30.00 mark, l brug mellem 50.00 og 100.00 mark. Tilsammen 71 brug. Alle opgaver over udsæd og husdyrhold m. m. er fra op- gaverne ved folketællingen i 1900. t 5 skyldmark og derover bar følgende 7 eiendomme i Dønnes: Dennes, gammelt navn Dyrêjarnes, som er blevet herredets navn, er herredets største jordbrug. Gaards-nr. 1l, bruge-nr. 1, af skyld 67.51 mark, har 2O busmandspladse med jord, 2 andre l1usmandspladse og 8 særskilt bortforpagtede dele. Udsædi 1900: 5 bl. byg, 8 hl. havre, 24 bl. vikker, 28 hl. havre til grønfoder, 1O0 kg. græsfrø og 24 hl. poteter. 65 ar brugt til turnips, 40 ar til have, deraf 2.5 ar til kjøkkenhavevækster. Der var l0 frugt- træer. Husdyrhold: 3 heste, 27 storfæ, 14 faar, 4 svin og 2O høns. Der var 1 arbeidsvogn, 6 arbeidskjærer, 2 slaa- og meie- maskiner. Der var 20 busmænd og husmandspladse; disses udsæd og husdyrhold: Udsæd i l9OO var: l4.7 bl. byg, 2.25 bl. havre, 0.25 hl. erter, 1 hl. havre til grønfoder og 100.4 hl. poteter. 5 ar brugt til turnips, 1.10 ar til kaalrabi, 5.70 ar til have, deraf 2.2O ar til kjøkkenbavevækster. Husdyrbold: 1 hest, 72 storfæ, ll8 faar, 4 svin og 89 høns. Der var 5 arbeidskjærrer. Husmandsp1adsene Snekkevik (kirkesanger) og Bruggevik (graver og ringer) havde udsæd i l900: 1 hl. byg og 12 hl. poteter. Hus- dyrbold: 1 hest, 6 storfæ, 7 faar, l svin og 1O hens. Der var 1 arbeidskjærre. 5 person1ister for forpagtere af Hellerø, Lille Aasvær, Aas- vær (Slyngenj og Engø (forpagtede øer) viser for 5 personer deres udsæd og husdyrhold m. m. Udsæd i l900: l.5 hl. byg,