Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/982

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest972 NORDLANDS AMT. Handelsmand M. M. Normann 1862-63, 1864. Sognepræst F. N. Jensen 1862-63, 1864. Fyrvogter A. V. Sto1tenberg l865-66, 187’4, 1875, 1876, 1877 (død 1878). Sognepræst W. Sandberg 1868-69. Gaardbruger M. Hegge1und 1868--69, 1871, 1872, 1873. Foged O. S. Nergaard 1868-69 (fra 12te november l868). Gaardb1-uger A. K. Se1jelid 1871, 1872, 1773, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 (død 6te januar). Lensmand C. M. Havig 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, l879, 188O, 1881, 1882, l883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888 (perm. 23de februar). Kirkesanger O. A. S. Andersen 1880, 1881, ]882, 1883, 1884, 1885. Handelsmand J. O. Dahl 1880, 1881 (perm. 22de april), 1882, 1883 (perm. l6de mai l883 og 16de april 1884), 1885 (perm. 22de mai). Skolelærer O. S. O. Holm 1881 (fra 3dje mai), ]882, l883 (fra 11te juni), 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, l898Z99, l899Z1900. Lensmand S. A. B. Arctander 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, l883, 1884 (statsraad 26de juni 1884), -1889, l890, l891, l9OOZ01, l901ZO2, 1902ZO3, 1903Z04, 1904Z05 (statsraad 11te marts 1905). Gaardbruger S. A. I. Mel1us 1884 (fra 13de mai), 1885 (fra 3o1;c mäî), 1889, 189O, 1891, 1892, 1893, 1894. Amtsskolebestyrer O. A. Wist 1886, 1887, l888. Handelsmand O. M. Ellingsen 1886, 1887 (perm. 7de j1u1i), 1888, 1889, 1890, 1891, 1895, 1896, 1897 (valgt for Vesteraalen 1906ZO7). O Sognepræst J. J. Andersen 1887 (fra 18de juni), 1888 (fra 15de marts), 1900f01, 190]ZO2, 1902ZO3. Skolelærer E. K. G. K. GIadsjø 1888 (fra 23de apri1). Gaardbruger C. A. H. Nielsen l889, 1892, 1893, 1894. Sorenskriver K. P. Moursund l892. Overretssagfører C. F. N. Havig 1892, l893, l894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1898,‘’99, 1899Z1900, 1903ZO4, 1904fO5, 1905f O6 (valgt for Lofoten 19O6Z‘O7). Statsminister O. Blehr 1895, 1896, 1897, 1898 (udnævnt til Statsminister 17de februar 1898). Handelsmand W. A. J. Martinusen 1898, 1898Z99, l899Z“1900. Telegrafbestyrer J. K. Falk 1898, 1898Z99, 1899Zl900. Gaardbruger A. K. Andersen Grimsø 1895, 1897, 1898, 1898,Z 99,1899Zl900, 1900f01, 1901fO2, 1902f03, 1903j’04, 1904,‘O5, 1905;Z06 (valgt for Søndre Helgeland 1906f07).