Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/973

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


H1sToR1E. 963 Engelvær, Burøen og Valsvær samt Røsøen var det en stor gaard. Efter lagstolenes ophævelse blev den solgt og udstykket. For nogle aar siden var der paa gaarden og de nævnte øer 27 gaardmænd med ligesaa mange matrikulerede brug, hvilket altsammen brugtes af lagmanden. Lagstolens indtægter var i Nordland og Finmarken forholds- vis store, større end i flere lignende embeder sydpaa, saa lagmænd saavel fra Oslo som fra Stavanger forflyttedes hidop. Lagmands- tolden udgjorde i ældre tider 15 mark sølv af kongens kasse og ligesaa meget af bøndeme. Senere betaltes den med to torsk (en «spærre») af hver baad i Lofotens større fiskevær. Denne ydelse gik i det 17de aarhundrede over til 8 mark fisk af hver mand i Nordland og maaske ogsaa i Finmarken, desuden hver tiende vog af kongens leding; denne udgjorde i gjennemsnit aarlig 2-3 0O0 vog tørret fisk. Flere af de nordlandske lagmænd var ogsaa jægteeiere og førte sin fisk til Bergen i egne fartøier. Af lagmænd for Nordland og Finmarken kjendes følgende: Den ovennævnte Arne levede omkring aaret l400. Olav Skulessøn nævnes 1404. Ranild Nilssøn, der i 1442 var med at hylde Kristoffer af Bayern som norsk konge, kaldes af Arild Huitfeldt «Lagmand paa Steget». Men det er vistnok en feiltagelse for Ragnvald Nilssøn, der paa den tid var lagmand paa Oplandene. W Jeppe Nilssøn nævnes som lagmand 1489 og 1496. Olaf Bagge var lagmand 1504. Hans Bagge fra ]526-42. Sta-ffen Anderssøn fra 1542-64. Hans enke, Ragnhild Simons- datter, blev senere gift med Hans Bartskjær i Bergen. Jens Pederssøn, tidligere lagmand i Stavanger, var lagmand fra 1564-72, da han blev afsat; 1575 blev han henrettet paa Nordnes i Bergen, «fordi han havde drevet meget tyranni». Han blev dømt til døden for sine haarde domme, ifølge hvilke flere nordlandske fogder var blevne dømte fra livet og henrettede. Pross Laurilsen Hør-by fra 1572-78 var tidligere lagmand i 0slo. Chr“1Lsto.ffer Nilssøn Gran fra 1578-83, tidligere lagmand i Stavanger; han dræbte 1569 en borgermestersøn fra Trondhjem, men vedblev ligevel at være lagmand; han var gift med Karen Guttormsdatter Dahl. Thor Benkestok af den nordlandske adelsslægt Benkestok var lagmand fra 1583-87. Peder Hans-søn S(“hø)l’Yl6b9l fra 1587-1609 var tidligere fogedi Salten; han var født paa Fyen i I)anmark og af adelig slægt. Hans hustru Guren Grøn var datter af ovennævnte lagmand Chr. Grøn.