Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/94

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest84 NoRn1.AN1)s Amt land end line- og garnbaadene, i alle dybder ned til ca. 70 favne. Der er nu ikke saa mange snørefiskere som før, og de er mest fra Nordre Helgeland. Der fiskes med beite paa krogen, idet der stadig rykkes. Naar en fisk er halet op, bliver den sløiet, idet snøret gaar ned. Til fiske med line bruges mest nordlandsbaade, med raaseil, halvfemtrøminger og otringer med 4-5 mands besætning. Al- mindelig er der 400-6OO angler pr. mand, og sædvanlig sættes 1600-240O angler fra hver baad, 3ø4C-’1 favn mellem hver angel. Til linen hører 2 iler, ofte ogsaa en midtile, og de bestaar af ilesten, line og fløit til at holde linen oppe. Som fløit bruges trædubler, men nu mest glaskugler og kavelstaurer. Linen kan sættes i forskjellige dybder, oftest dybest, naar fisket begynder, og grundere om vaaren. Dybden er fra 100- 3O favne, men der fiskes ofte baade dybere og grnndere. Hvor bunden er blød, bruges af og til flydeline. Flydelinen fæstes paa begge i1er i den høide over ilestenen, som ønskes, og holdes desuden i samme høide af flere midtiler. Linerne bruges som natliner og dagliner. Daglinen benyttes særlig senere i fisket. Som agn bruges fersk eller letsaltet sild, lodde, saltet skjæ1 og brisling. 20O angler kaldes en bøile, og 2 bøiler en stamp. Linerne lægges nemlig opkveilede i stamper, oversagede tønder, 40O angler i stampen. En baad fisker med 3-4-5 stamper line. Linerne fra en baad faar en længde af 1500, 2000 og 250O meter. Til en natlinebaad hører 4-5 mand. Til en daglinebaad 3 mand. Natlinerne, der staar ude om natten, ægnes med saltet eller fersk sild eller blæksprut. Daglinerne med fersk sild, rogn eller skjæl. Prisen for 1000 angler af det paa skreilinerne brugelige nummer er kun kr. 1.30. Hos detaljhandleren kan fiskeren, naar fiskepriserne er høie, tilbytte sig 1000 stkr. skreiangler for fem stykker skrei. I ældre tid var der ikke anglefabriker og masseproduktion af a11gler; anglemagere i Bergen smedede de mest brugelige angler, og der maatte undertiden betales 50 stykker skrei for l 0O0 angler. Der er en anglefabrik i Svolvær paa Lilleøen. Storgarnsflskerne bruger nu mest sneiseilriggede baade, som dels er aabne, dels dækkede. De er mest af hardangerbaa- dens form og bygges i Ranen og Salten. Enkelte bruger endnu de gamle fembøringer som garnbaade. Baadene seiler nord- over sammen i store flaader, og i Lofoten faar de en mindre rig under fisket. Den rig, som bruges under fisketiden, bliver