Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/839

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HISTORIE. 829 af Haalogaland var T hov-e Hund den mægtigste. Han boede paa Bjarkø, efter hvilken hans ætlinger kaldtes bjarkøingerne; ligesom Haarek synes ogsaa han at have været lendermand allerede i Olav Trygvessøns eller i det mindste i jarlernes tid. Hans bro- der Sigurd, ligeledes en rig og mægtig mand, gift med Sigrid, Erling Skjalgssøns søster, boede paa det nærliggende Trondenes, men var just død omkring 1020, efterladende hele sin arv til sønnen Asl2jørn. Efter nogles sigende skulde Thore og Sigurd have været sønner af en anseet mand ved navn Thore, som led- sagede Harald grenske paa hans sidste tog og blev indebrændt af Sigrid Storraade med ham. Om vaaren 1020 reiste Olav med 5 skibe og havde nær 360 mand. I Naumdølafylke holdt han thing med bønderne og blev tagen til konge paa hvert thing. Han lod læse op lov-ene om at holde ved kristendommen og satte tab af liv eller lem- mer eller eiendom for hver, som ikke holdt de kristne love. Han refsede haardt mange mænd, mægtige som ringe, vistnok nærmest dem, som var faldt tilbage til he(lenskabet. Da han kom til Haalogaland, gjorde Haarek af Tjotta gjæste- bud for kongen, og der var mange tilstede, og det var et præg- tigt gilde. Haarek blev lendermand, og kong Olav gav ham da landindtægter, saadan som han havde havt af de forrige landshøv- dinger, det vil sige, at han bekræftedes i besiddelsen af de for- leninger, han hidtil havde havt, altsaa finnefærden og kongens syssel over hele Haalogaland tilligemed Finmarken. Det siges udtrykkelig, at Haarek havde havt hele Haaloga- land, dels i syssel og dels i len, indtil kongen senere gav Aas- mund Grankelssøn den nordlige del. Paa sin reise videre kom Olav til en rig bonde, Grankel eller Granketil. Hvor Grankel boede, siges ikke, men da Olavs besøg hos ham nævnes mellem besøget hos Haarek og Thore Hunds udnævnelse til lendermand, maa man slutte, at han har boet længer nord end Haarek, men ikke saa langt nord som Bjarkø. Kongen forlenede siden sønnen Aasmund med Syslen i den nord- lige del af Haalogaland, saa Grankel har boet nordlig i Haalogaland. Grankel var da noget tilaars, men i sin ungdom havde han været paa vikingetog og var da en stor idrætsmand. Han havde en søn, Aasmund, som slægtede paa sin fader eller var endnu dygtigere, og der gik det ord, at han i skjønhed, kraft og idræt- ter var den tredje i Norge; Haakon Adalsteinsfostre og Olav Trygvessøn nævnes da først. Grankel holdt et kosteligt gilde for Olav og gav ham ved afreisen store vennegaver. Kongen bad da indtrægende -sønnen Aasmund at reise med, og Asmund syntes, det var et hæderligt tiIbud, og blev siden hans mand og kom i yndest hos kongen. Kong Olav blev den største del af