Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/802

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


792 NoRm.AN1)s .mT. kjæmpede med friserne og dræbte flere af deres krigere, hvem de berøvede deres rustninger. l Den anden sølvhalsring bestaar af l2 næsten runde stænger, dens vægt er 282 gr. og dens diameter 21 cm. Disse ringe er maaske arbeidede i Norge eller Sverige; ellers forekommer den- slags snoede ringe foruden i Norge, Sverige og Finland i land- skaberne sydøst og øst for Østersjøen. De to kjæder med vedhængende smykker og krucifiks veier tilsammen 234 gr. Tidsalderen, da disse ringe og smykker var i brug, ansees almindelig at være det 10de og llte aarhundrede. Mynter, som findes i disse sølvfund enten løse eller som Wed- hæng» til smykkerne, beviser dette. Her ved Botnhavnfundet taler indskriftens runeformer og“ skrivemaade for, at den stammer fra første halvdel af det llte aarhundrede. Flere af de gjenstande, som findes i saadanne sølvfund, tyder baade i form og omamentik paa kristelig oprindelse eller paavirkning, saaledes her i dette fund krucifikset og de kors- formede hængesmykker. I den yngre jernalder eller i vikingetiden havde Haaloga- land, saaledes som oldfundene viser, en talrig befolkning; hvor- ledes denne var fordelt paa de enkelte bygder, kan for tiden ikke bestemt angives, men kysterne var stærkest bebygget, saaledes som tilfældet har været langt ned i historisk tid, og som endnu tildels er tilfældet. . Her skal omtales et par fund fra yngre jernalder. Ved Nes i Hammerø er fundet fra yngre jernalder et tve- egget sværd med rigt sølvbelagt hjalt, klingestykke af et andet sværd og et tveegget sværd med kort, tung knap. Sværdene var nedlagte i skeden. Øks, stykker af en skjoldbule, svær hammer og en smedetang, stykker af saks, sigdblad, en syl og nogle jern- tene, desuden ildstaal og 6 klinknagler, lidt af en benkam og jernstumper, 47 spi1lebrikker af ben, en af dem med et firefliget broncebeslag paa toppen, og 3 terninger af hvalrostand(?). Dette fund er sikkerlig fra en maudsgrav. Ved Stein-mik i Hol Sogn i Lødingen blev tæt ved en liden sandhaug fundet et skelet, som laa med hovedet i øst, sværdet paa venstre side, de øvrige sager til høire. Paa kraniet sees over panden et 4 a 5 cm. langt og 1.5 cm. bredt mærke efter et hug, der har været læget. Sværdet er tveegget med dama- sceret klinge og fæstet usædvanlig rigt udstyret med dyreorna- menter paa indlagte plader af bronce, flettet traad og strimler af sølv samt strimler af sølv og kobber. En spydspids af jern, en skjægøks, en sigd, celt, hammer, langt, smalt jernbaand, fil. saks, alt af jern. Desuden jernfragmenter og et skaftlignende benstykke.