Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/785

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1(om1uNA1. HusHo1.1)1vmG. 775 af bipersoner 342, tilsammen 501 understøttede fattige, hvilket er gjennemsnitlig lO2.72 pr. 1000 af befolkningen. I l89O var antallet af understøttede enslige personer i Nord- lands amt i det hele tilsammen 1957 personer, deraf var 11O børn, saa at 1847 voksne enslige personer nød understøttelse af fattigvæsenet, hvilket er vel 14 pr. lOO0 af folkemængden. An- tallet af understøttede familieforsørgere var l895; heraf var 20O piger med børn, hvilket er vel 1.5 pr. 1000 af folkemængden. De ugifte kvinders børn var i antal 312. I l9OO var antallet af understøttede enslige personer ialt 2 5lO, deraf var 153 børn, saa at 2357 voksne enslige personer nød understøttelse af fattigvæsenet, hvilket er 15.4 pr. lOO0 af folke- mængden. Antallet af understøttede familieforsørgere var 2769, heraf var. 255 piger med børn, hvilket er næsten 1.7 pr. 1000 af folkemængden. Pigernes børn var i antal 376. - Herredskommunernes udgifter til fattigvæsenet i regnskabs- aarene 189O, l895, 1900, 19Ol, 1902 og l903 udgjorde aarlig 36.28 pct., 29.83 pct., 28.24 pct., 27.95 pct., 27.40 pct. og 27.27 pct. af kommunernes samtlige udgifter. Fattiggaarde eller fattig- hjem er der ikke i Nordlands amt. Ifølge den officielle Statistik var i Nordlands amt antallet af understøttede hovedpersoner: W I W W p p. g l g àË Wp Følgende antal hoved- g -g æ g M g E personer

  • = 1.: S På “§“- . ..8”gffË “s v s

gå I G-S e-Så l-Þ‘§’S a) nød E O ‘ Ë5 E §È Sin-3Ë alene læge- 8 § l -g S § E .;“E §‘-§ S-. tilsyn med h“VÖ§k§§Ö E E Ba C S G E “’ v 2å‘ medicin i 8GPC e v = §-S -- S E eller forplei-- erholdt

 H        

ï å -,:, P ( syge us. l89O . . 3 852 288 246 3 81O 762 979 ]89l . . 4 362 477 255 4 140 I 288 l 037 I892 . . 4 61l 38O 20l 4 432 l I89 I l53 1893 . . . . 4 741 337 238 4 642 I O80 95l 1894 . . 4 838 318 265 4 785 l 222 872 l895 . . 4 58I 311 284 d 4 554 I 161 I 0l3 1896 . . - 4 836 3ÖO 263 4 749 l 235 I 0O6 l897 . - 4 939 3I6 296 4 9l9 l 20l 974 1898 . . 5 26l 395 333 5 199 I 272 I 2l9 l899 . . 5 623 383 328 6 668 I 304 I O69 19O0 . . 5 279 339 372 5 3l2 I 26I I 168 l90I . . 5 575 442 335 5 468 929 I I15 ]902 . . 5 787 429 349 p 5 707 l I48 I 119- I903 . . 5 984 428 333 5 889 I 064 I 236 I904 ......... 5 833 403 323 6 753 I 141 I I39 Gjennemsnitlig i l5 aar 5 O73 373 295 4 995 l 150 l 070