Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/751

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1(oMMUNn(A‘r1oNsmn1.En. 74 1 Vikosen, hvorfra den sidstnævnte ledning gaar overland til Eids- fjorden med kabe1 over Sildpollen og til Eids.[jorden telegrafsta- tion i Hadsel herred, hvor den ender, medens den anden led- ning fortsætter fra Vikosen overland til øens vestside og videre mod nord til Myre og videre til Langenes telegraf- og rigstelefon- station i Øksnes herred, hvor den ender. Fra denne station er en enkelt telefonledning ført paa samme stolperække mod syd med sløife bortom ‘Strengelvaag rigs- telefonstation og videre om SommeV-øen rigstelefonstation til Myre, hvor ledningen grener sig i to ledninger, hvoraf den ene gaar over Brakberg, Renøen og over til Bre1291?-and rigstelefonstation paa Skogsøen, medens den anden gren gaar mod øst om Al-S“vaag rigstelefon station, fra Indstøen i kabel over Gav1fj orden til Store Sand- nes paa Andøen, om Sl(joldehavn rigstelefonstation iDverberg her- red, langs Andøen, i kabel over Tranesvaagen til Risøhavn rigs- telefonstation. Kysten følges videre mod nord til Dverberg rigs- telefonstation. Herfra er en enkelt telefonledning ført ret mod vest til Nordnéele rigstelefonstation paa øens vestside. Fra Dverberg fort- sætter ledningen videre langs øens østside om Fiskenes og Haugnes rigstelefonstationer til Andenes rigstelefonstation nordligst paa øen. Ledningen følger saa den anden side af øen mod syd til Bleik rigstelefo11station, hvor den ender. Vesteraalslinjernes længde, fraregnet den del, som ligger i Tromsø amt, er 244.47O km., telegraftraadenes længde 190.107 km., telegrafkablernes længde 9.51O km. med samme traadlængde, tele- fontraadenes længde 140.212 km., telefonkablernes længde er 6.224 km. med den samme traadlængde. - Den 31te marts 1906 havde linjerne følgende udstrækning inden amtet: Stolperækkernes samlede længde . 2170.573 km. Kablernes længde ...... 290.524 » Telegraftraadenes længde . . 3343.258 » Telefontraadenes længde .... 182O.411 » “ Den del af amtet-, som ligger søndenfor Vestfjorden og Tys- fjorden, med undtagelse af Korsnes station, udgjør Nordlands telegrafinspektorat, der har sit sæde i Bodø. Den øvrige del af amtet hører til Tromsø telegrafinspektorat, hvis sæde er Lødingen. Der er følgende telegrajZ og tele.fonstationer i amtet: 1. Baade telegraf- og rigstelefonstation: Balstad i Buksnes herred. i Brønnø i Brønnø herred. Bodø. I Finneidet i Fauske »