Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/704

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


694 NoR1)1.AN1)s AMT. Fortegnelse over “fyre ‘i Nordlands amt januar 1907. (Fortsat.) C S d E-e gu1ɔgɔ “ - aa Hadde n“ ï’Y’0’’ L § gå få-å1t0geti§:v. g I?V1-etc av-V11 0s b011ssv11h - Lande C. 1xc1-mc1. yvɔCYrke. g g å cap e F g På åɔ§ i meter-. Hu 1 O O ‘ “ Moi-ma11ys. Kun Meter« Naboskjær. 65 28 2O I-’a-st. R. . . 2 2.o 3.a Lidet I19OO Paa varden. 12 12 3O 1 rød sektor, G. . . 1 1.o je1-ahne paa 1 gren d0. ; P atenvarde. ’ Hestøodden. 65 28 40 0kkulte- R. . . 10 4.0 4.ɔ Lidet 1895 Vestsiden af 12 12 5O rende. G. . . 5 3.o P jernhus paaj Cg vestre indløb til 1 grøn sektor,Þ jernstativ. i Brønnøsund. 1 red do. I Rødskjær. 65 28 40 Okkulte- R. . . 1O 4.o 4.1 Lidet r1805 § Østsiden af østre 12 13 1O rende rødt. “ jernhua paa m ind1øb til Brønnøsuud. jemeeiler. I Brermesund. 65 29 1O Fast. H. . 4OO 11.xɔ 14.a Hvidt 1862 Paa Præstøen. 12 11 60 Hvidt med R. . 10O 8.o træhus med R- 1 rød sektor, taarn. im I klippende 11.s d0. Sotgrunden. 65 33 5O Red, konisk 19OO K1okkebeie. 12 11 4O jernbeie. Nordkant af Nordtaresko1ten. P Nævemes. 66 26 3O Okkulte- H. . . 4O O.0 8.o Lidet 1006 Velfjorden. 12 35 2O rende. R. . . 1O 4.o jernhus. Hvidt med G. . . 5 3.o 1 red sektor. O 1 gren do. Bremsteinen. ca. 0kkulte- H. . . 4O 6.o 1O.e Lidet 18O 66 37 O rende. R. . . 1O 4.o jemIms. 11 24 3O Hvidt med G . . 6 3.o 3 røde aektorer, 3 grønne do. H Skjærvær. 65 46 4O Okkulte- H. . . 72 7.a 12“a Lidet 1005 Paa Tenholmen. 11 36 O rende. R. . . 18 4.s 1ernhua paa S Hvidt med G. . . O 3.a 1erfi0iler. å 3 rede O sektorer, I 2 grønne do. . Rør6en. 66 38 25 0kku1te- H. . . 4O 6.o O.oI LMɔt - H Paa Leikua. 12 4 O rende. R. . . 1O 4.o juuhM- Hvidt med G. . . 5 3.o H . 3 rede W t sektorer, P P 2 grønne do.