Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/672

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest662 NoRm.ANns AMT. n te t i . M0dgHet. Sttte11 . t D13fi’IIfef. 1 Læ11Cde . -=- V m. - , “ï g E  ;-n e A Kr. Kr. n Kr. Km. I35 Ö89.01 10l 69l.as 33 897.u 52.-: Rute XXI. Bro over O.s“uoldelven og over ]Øerringneselven paa Hinnøen (Sortland). Bevilgning i l888. Arbeiderne udførtes l888-189O. Kjørebredden for broeme er 2.5 m. og for tilstødende vei 3.75 m. .. l . Medgnet. Staten S D1str1ktet. E Længde.

 W  - diIr. ti  “;d       1áx;1. “ ’

6 -100.oo l 4 800.oo I I 600.oo 0.t Rute X.YII. Skjeljjordeidet (6)ksnes). Bevilgning i 1886 og l887. Arbeidet udførtes 1887-1889. Kjørebredden er 4 m. Medgu.et. i Staten R Længde. C V Ý “*i§éΓ““-“ [*?’“ i -KID†- D W å 293.s1 ; B 293.a4 I 1.“ Rute XXIII. .4ndøens østside (Dverberg). 1. 15 broen Bevilgningi 1874, 1877, 188O og l887. Disse arbeider udførtes 1877-1886. Kjørebredden er 2.5 m. Længden O.4 km. Medgnet. I Staten. 1 D1striktet. Læugde. “’Î1Î “’ Èå?ïZ“ d“xu† i 21969.aa I 16 4913.cc § S 473.91 I o.ä 2. Andenes-Risehavu. Bevilgninger i 1898-1906. Anlægget, der paabegyndtes i 1898, antages at koste ca. 268 0OO kr. for en længde af 48.7 km. I anlægget indgaar en