Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/560

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


55O N()RDI‘ANDS AMT. et gammelt græsk ordsprog, som har været kjendt saa tidlig som i det 7de aarhundrede .før Kristus. Siebenbiirgen, Rumænien, Serbien og Bulgarien har fra gammel tid været et mødested for vestens og østens kultur. Det netop anførte eventyr beror paa paavirkning fra vest, vel især fra Tyskland. ’ Den anden eventyrversion, som nu skal gjengives fra Sieben- biirgen, ser ud til at have sin rod i det gamle Hellas. Ræven og pindsvinet. (l-’ra Siebenbiirgen efter Halfffch.) En sulten ræv søgte efter mus paa en 1nark. Da traf den et pindsvin, som sad ved et muserede og netop skulde til at æde. «Røver,» skreg ræven, «er det mad for et saadant jordsvin.» l)en jog pindsvinet bort og aad musene selv. «Ei, du forbandede markløber, gid det maatte blive din død,» sagde det rasende pindsvin. Ræven lo af den afmægtige vrede. Den havde nu faaet lidt mad, vistnok lidet-, men dog noget, og den blev ge- mytlig. «Sig mig,» sagde den til pindsvinet, «hvortil bruger du de mange naale paa skindet dit?» «Det er mit eneste vaaben,» svarede pindsvinet, «mod hunde og andre fiender. Du kan prøve dem, hvis du vil =-W «Stakkels (lyr,» sagde ræven haanlig, «na- turen har behandlet dig stedmoderlig, og desuden synes den at have velsignet dig med dumhed. Jeg bruger gudskelov ingen vaaben. Ved list hjælper jeg mig altid og overa1t.» Da lød det: (ZI-Iallo, hallo», og der kom to jagthunde. Pindspinet rulIede sig hurtig sammen til en kugle, og ræven greb benene fat. Hundene snuste lidt paa pindsvinet, men da de stak sig tilblods paa pig- gene, saa gik de og jagede efter ræven. Denne løb listig frem og tilbage i ZigZag og gjorde al slags sprang, men det hjalp ikke. I)e fik fat i den, greb den ved øret og førte den til jægeren. Dette eventyr skiller sig fra det første siebenbiirgske og fra alle de andre tidligere meddelte former af emnet derved, at her pindsvinet optræder i katte11s sted. Men netop den samme eien- dommelighed udmærker et gammelt græsk ordsprog, som aaben- bart forudsætter fabelen. Det findes i et uddrag fra keiser Ha(1fl31lS tid af ældre græske ordsprogsamlinger og er istandbragt af forfatteren Zenobios, som levede i første halvdel af 2det aar- hundrede efter Kristus. Hans værk er et udvalg af ældre sam- linger, som ikke er opbevaret I Zenobios’s udtog forekommer følgende ordsprog: «Ræven ved mange ting, men pindsvinet én stor ting,» og Zenobios lægger til, at den gamle digter Aa-(-hilorhos citerer ord- sproget i et lyrisk digt. Ar(-hilo(Pbos levede idet 7de aarhundrede før Kristus, saa fabelen er af æ1-værdig ælde.