Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/55

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


46 NORDLANDS AMT. Sandsynligvis kan man regne, at den gjennemsnitlige for- tjeneste beløber sig pr. mand til mellem kr. 1.00 og 1.5O om dagen og frit ophold i de aar, der fiskes godt, i andre aar mindre. Dette kan synes en lav dagløn, men her maa paa den ene side erindres, at det usikre ved bedriften har sin tillokkelse; alle haaber hvert aar at fiske som de bedste, og paa denne aarstid er der i Nordland oftest ikke stort arbeide at udføre paa gaardene Om det end er saa, at fiskerne ofte slider ondt, saa er sikkerlig trange11 til at“ træffe sammen med mange andre mennesker ogsaa en grund til at søge til Lofoten. Der er stor underholdning for ungdommen baade i at fiske og i at seile ogi at træffe andre mennesker,“ men dette kan ikke omsættes i vær- dier i statistiken. I 1846-5O var baadenes antal op mod 4000 og fiskernes antal ca. l8000 og udbyttet angivet til l8 millioner skrei aarlig. Siden 1860 er der opsynets opgaver. LofoMsket fra 1861-].9()5, gje)memsnitl-ig aarlig .- H V

 J .;::::å. W§:å;:TW   -;§?“å...ä.§ *’“§.§Ël’;’.“3.’:3;ffC

1861-1865 . l 2149ä . l5ñ 723 W 2o9 1866 1870 . Ë 205l7 W l8æ osv 2åÖ 1sv1 1svå . “ 1vv16 2OJ 1064 326 1876 1880 . e. I 2ö9 1080 2ve 1881 1885 . K l 22x so2 2o3 l886 1890 . “ 26s 901 2o1 1891 1s96 . å Y 26; 895 207 1s9e 1900 . M n 16A ö74 16Ö 1901 1905 . 1 P 13A V 681 197 Forholdet mellem bringen af de forskjellige .flskere(lskaber un(ler Lofo(flsket.

Aaf- Procent fiskere : Garn- l Natl1ne- Dybsag11- bruger-e. , brugere. l bruger-e. m „.† Vm- „. „ l896 l 22: 69 1897 28m 62 l898 3öx 59. 1899 ] 43æ ð2m 1900 i 59j 38æ I901 1 52t 44n 1902 . 42.c í sa I903 37x I ö7 l904 29m 65 1905 39m I 5ð