Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/481

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


OVERNATURLIGE V1ESENER “OG OVERTRO. 47I Ë Dersom snetitingen daarer en, vil han plages med bylder hele aaret (Saltdalen). . Daarer lommen en om vaaren, saa vil det have den følge, at man støder sine fødder, hvor man gaar den følgende sommer. “ s . Gjøken er en s1em spaamand for pigerne, helst naar de hører den“ om morgenen, før de har spist; da forestaar der dem noget ondt (Mo). Hvis stæren daarer en pige, da skal hun faa et barn, før aaret er tilende. “ Hvis en spove daarer en kvinde, saa brækker hun sit rive- skaft i høonnen, og hvis en mand bliver daaret af den, saa brækker han sin ljaa (Alstahaug). Naar gjøken galer, før der er blevet løv paa birken eller paa bar kvist, er det et daarligt mærke; det aar faar mange piger uægte børn. Den, som kommer under det træ, som gjøken sidder i, gauketræet, han kan ønske sig tre ting, og hans ønsker bliver opfyldt (Melø). Gjøken skal sidde rolig, medens man klæder sig nøgen for hvert ønske (Saltda1en). Ser den ugifte to kjelder paa én gang, bliver han gift, inden aaret er tilende. Ser han tre, faar han barn (Vega). Ser man en kjeld alene om vaaren, første gang, man ser den, da bliver man enkemand, og er det en kone, da bliver hun enke. Er det gutter og piger, som ser denne- fugl alene, da skal det gaa ligedan med dem, naar de bliver gifte (Melø). Hvis kjeldens fødder er blegrøde om vaaren, saa er det tegn paa uaar, men er de mørkerøde, saa bliver aaret godt (Alstahaug). Skriger “lommen, bliver det stygt veir, især naar den skri- ger: «Spu i, spu i», men skriger den: «Kakarakak-Kakarakakka- kakaka2, saa bliver det klart veir med noget vind (Melø). Den, som spiser skjærens æg, bliver sladderagtig (Saltda1en). Man maa ikke skyde eller paa anden maade dræbe skjæren, thi den er en hevngjerrig fugl. Der, hvor den bygger rede, maa man hjælpe den. Man maa ikke forstyrre den, thi det er ska- deligt (Vega). Den, som kan vække skjæren skjærtorsdagsmorgen, skal vaagne af sig selv, naar han vil, hele aaret. Kraaken varsler om uheld, naar den sætter sig ned foran en paa veien og skriger. Ørnen, Som flyver mod fiskerbaaden, naar den lægger tilhavs, varsler om uheld. Stenuglen er en farlig fugl; den kan blinde en mande syn. Den forblinder synet paa den maade, at den drager bort til en sandbanke med fin sand og vælter sig der saa længe, til vin-