Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/296

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


286 NORDLANDS Amt sant va, at æg ha ben-’ ei kveitïV; aenn fisk ha æg ikje faatt. Saa fekk han sjaa kveita, aa saa vild’ an ende1e’ kjøp’ o18, aa bau mæg saa mykkje før’ o, at æg laut lat’ an faa ho; aa æg tok imot pengann, aa han tok kveita i toknann19 aa drog ho uppaa bryggja. Men saa snart saa fisken va utu’0 baaten, saa va dæ borte alt ihop, baa lann’e aa garen aa mannen, nett91 saa dæ va ne-sokkje; æg saag al1er22 att ein gi-ann, anna ville hav’e paa alle sia. Aa børen blees, aa æg sat i baaten aa segla beint aat lann, lik eine som før. Gauk;ien. (Fra Bø i Vesteraalen efter Binger M’arlinussen.) De va her eit aar æg hadd hannÍ Kresten paa Lihljora te aa hjelp meg i torvenga. Ein dag me vi sto aa stakk borti dammen, saa haur æg gaukjen gol bort i lia. «Nei, høyr dok- ker gaukjen, g1unta ?» ropa eg aat dei hine. «Hæ,» sei hann’ Kresten, «va de verkeli gaukjen? Ja daa ska du ha takk, daa har nok vi 1evd de beste, før den gaukjen de e jo ein pæn kar.» «Naa, kor1essen det daa?» spør æg og mata fram punn. «Jau veit ikkje dokker de, at gaukjen e ein fægd-føgge1,» sei hann Kresten. «De va enndaa same vaaren, hannI sali Martin sætt tel, daa komm gaukjen ein dag liksaa vi gjekk a dammen aa sæt sæg paa pe1l I-krykkja aa gol. Aa hann1 Rasmus paa Rab- ben trur dokker ikkje mæg, saa kann dokker nu berre spør hann, om de ikkje e sannt kvært bidie grann, hann kom daa fykan me børsa Si aa skaut gaukjen, saa fjørdongen 1aag; men føggeln Sjel hann va engen sta aa finn. Ja, de e saa sannt, saa æg e ein synnar før Vaarherre. Men jau, daa vi sto opp dagjen ette, daa sat gaukjen paa stumøna aa gol. Aa daa gol han ikkje ben-e; men daa gnalle1-gol hann. Før anner gauka di sei nu berre: Kuku, kuku! Men dennan hann sa: Kuku-kuku, kukukukul Aa vekka ette daa sætt hann1 Mai-tin te saa dok- ker veit. » 1ZEventyr om Ti-ones-kjerka. (Tronden esmaal.) Ho e fælt gammel denn, ska du tru. Di fortel no paa saa mange maata, korles’n ho bIei bygd, d’kje saa gott aa vette, ka dæ rettaste e. Men vel dokker høyre, saa skal eg gjerna fortæe eit av di mange æventyrann, som eg ha haurt om Trones-kj erka. W Kveita: belleflyn(lre. lå For h1), eller hon: hende, hun, den, nemlig kveiten. W Gjæller11e. W For ut ur (O‘r): ud af. ’’ Ga11Ske, akkurat n Aldrig I nu og ll med dette mærke har -ikke i-lyde11.