Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/267

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestI-lANDEL 0G s1uBsFABT. 257 En ny jægt kostede omkring 1830 imellem 10000 og16000 kroner. Et skib, der rummede dens last, vilde koste det tre- dobbelte. For at laste et dæksfartøi med fisk, maatte denne stuves og med spidse kiler drives ind i lasten, hvorved den beskadigedes. ljægten kom fisken hel til Bergen, som den blev indlastet i Nordland W “ - Jægterne byggedes dels i Nordland af virke, udvist i de offentlige skoge efter seddel fra amtmanden og mod skogleie, og dels kjøbtes de fra Indherred, Nordmør og flere steder. Enkelte private skogeiere lod bygge jægter til salg eller solgte virke til saadanne Jægterne var af forskjellig størrelse, optil 3O m. lange, 9 m. brede og 4 m. høie. Takkelagen var en stor mast, gjort af et eneste træ, der ofte hentedes fra Namdalen. Masten fæstedes is fartøiets bund i «kjølsvinet», .en tyk stok med udfalsing for masten, og st-øttedes med optil 6 vant foruden barduner og stag. Masten var vanskeligst at faa, og det blev vanskeligere og van- skeligere at finde træer, der holdt 12 til 14 tommer top paa en længde af 60 fod. v Fra Helgeland og den del af Salten fogderi, der ligger søn- denfor Foldenfjord, havde fiskerne før altid sin bygdefarjægt med sig til Lofoten; de nordligere og nærmere distrikter derimod havde kun baade. Bygdefarjægterne rustede sig sidst i januar til afreisen med redskaber, proviant og a1t, hvad fiskerne behø- vede til fisket og underholdning; den ene del skibedes i baaden, den anden paa jægten. Fiskeme delte sig i baadlag, og hvert fiske(le sammen og delte udbyttet. Et baadlag bestod af to tiaarede baade, hver bemandet med 5 mand, og af saadanne baadlag var 2O til 30 sammen om en jægt, efter dennes størrelse. JægtenS eier leve- rede kun styrmanden; til dens øvrige bemanding afgav hvert baadlag l mand, og saaledes blev tilbage paa hvert baadlag kun 9 mand paa reisen til og fra Lofoten. Under fisket opholdt jægten sig i fiskeværet og tjente til et oplagssted under fisket; naar dette var forbi, indlaStedes leveren i tønder i jægten, tilligemed rognen, ligesom endel redskaber lastedes i jægten. Naar jægten kom hjem, udskibedes leveren og brændtes til tran, og med denne og den virkede fisk seilede den til Bergen i den saakaldte første stevne, og kom almindelig til Bergen i mai eller først i juni maaned. Der var to stevner om aaret; den første stevne var fra midten af mai til midten af juni; den anden stevne var fra midten af august til midten af september. Men mellem disse stevner kunde der komme nogle jægter, mest saadanne, som paa 17 - xc1-c111m(1ø amt n.