Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/177

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BERGW[-:R1(s1)R1FT OG sTENBBYnN1NG. 167 Det var paa mere end 80 gaarde, at der var erhvervet brugsret til udnyttelse af marmor og andre stenarter; desuden var der erhvervet brugsret paa eiendomme i Tromsø amt paa l2 gaarde, i Nordre og Søndre Trondhjems amt 44 gaarde, Romsdals amt 4, Søndre Bergenhus amt 5, Bratsberg amt 1, samt Jarls- berg og Larviks amt 5, tilsammen paa nær l5O gaarde. Kontrakterne var i regelen uopsigelige fra grundeierens side, og da der ingen forpligtelse var til at drive bruddene, var der ad- gang til at lade dem ligge unyttede, saa heller ikke andre kunde drive dem. Storthingets forhandlinger (meddelelse no. I l896) indeholder en fortegnelse over faste eiendomme, tilhørende Chr. Ankers marmorforretning. Denne fortegnelse og fortegnelsen over de gaarde, hvor der var brugsret, giver oplysning om marmorens udbredelse i Nordland. Følgende eiendomme tilhører marmorforretningen: Skjerstad: Hvitblik, matr.-no. 75-l14, løbe-no. 194, af skyld l mark 95 øre. Lund, matr.-no. 60-65, løbe-no. 175, 174 b, af skyld 4 mark 3 øre. Klungset, gaards-no. 1l8, brugs-no. 3, af skyld 4 mark 64 øre. Rugaasneset, gaards-no. 193, brugs-no. l98 a, b, b, af skyld l øre. Fortegnelse over de eiendomme, over hvilke Chr. :1nker, Fredrikshald, har erhvervet brugsret til udbrydning af marmor og andre stenarter. - Evenes: Ofoten præstegaard. Langvold og Sandnes, løbe-no. 236 “; §’ §. Mikkelsjord, løbe-no. 236 ? § §b. Jakobsheien. Stuenes, matr.-no. 4, løbe-no. 10, ll, 12, 13, 14, 15. Fjeldebotn, matr.-no. 17, løbe-no. 233, 234 a, b. Haugen, matr.-no. 274, løbe-no. 156. Karihaugen og Stor-haugen, matr.-no. 27-118, løbe-no. 235 På ? b, 238, a, b, c. Tjelle, matr.-no 27-118, løbe-no. 235, 236. Elvesletten, matr.-no. 112, løbe-no. 221. Ballangen,.matr.-no. 46-107, løbe-no. 206, 207, 208. Balsnes, matr.-no. 47-110, løbe-no. 213, 214, 215, 216, 217. Tørresta(l, matr.-no. 3--31, løbe-no. 6, 7, 8, 9. Hekkelstrand, matr.-no. l3, løbe-no. 222. Ankenes: Klubvik, løbe-no. 193 a. Store Bjerkvik, matr.-no. 4O, løbe-no. 97, 98, 99