Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/168

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I 58 NORDLANDS AMT. - briketteringsværket ved Guldsmedvik er taget i brug, saa at man efter bergmesterens indberetning ventede at være i god orden vaaren l906. Imidlertid har driften i Dunde1-land stødt paa vanskeligheder af forskjellig art, og værket er endnu i 1907 ikke kommet i fuld gang. I Dunderlandsdalen optræder malm i flere lange felter, som ved Dunderland, Lilleaali, ØrWeldmo, Ørtvatn, Vesteraali og Bjørnhei. Hertil kommer da malm i Rede-asdalen og ved Langvatn. En stor del af jernglimmerskiferen er fattig. Gehalten er dog forskjellig. - Det er antaget, at man ved dagbrud skulde kunne udd1-ive af feltet i Dunderlandsdalen 88.7 millioner tone malm med en gehalt paa 35.7 til 4O pct. jern. Dette gjælder felterne Veste1-aali, Ørt- vatn, Bjørnhei samt Nævernes, Ørtfjeldmo, Lilleaasen og Strandjord. Jernma1men i Dunderlandsdalen holder i gjennemsnit 0.2 pct. fosfor; den kan gaa ned til 0.05 pct. og op til O.45 pct. Fosforen i malmen hidrører fra smaa mængder apatit. Svovlgehalten er lav, 0.015-0.020 pct. Malmen er saa godt som fri for titansyre, og mangangehalten er lav, O.2-O.4 pct. Malmen er skifrig og bestaar af jernglands, jemglimmer og kvarts og ledsages af magnetjernsten. Jernglimmerskiferen før(„r lidt apatit og noget epidot og kalkspat. I et storartet forsøg paa at nyttiggjøre denne malm har der været nedlagt en kapital paa over 4O millioner kr., hvilket anlæg endnu ikke er endelig færdigt, men skal dog omtales. For nu at øge gehalten af den fattige malm, skal denne skilles fra det uholdige berg, hvilket sker paa den maade, at malmen knuses fint, og magneter skiller malmen fra det uholdige.W Den knuste malm falder som en regn, og jernmalmen trækkes da ind til magneten, ikke saaledes, at den fæstner sig til mag- neten, men saaledes, at malmkornene under faldet afbøies til siden ind mod magneten og falder i et rum for sig. Endvidere fjernes endel af den fosforho1dige apatit, og endelig skal den knuste malm formes og brændes, saa den bliver som en mursten eller brikket. Til dette øiemed er opført en række bygninger af jern og bølgeblik: Knusehus ((-rusher house), tørrehus (dryer house), forraadshus (roCk sto(-k h“ouse), finknusehus (grindi):g house), sigtehus (screen house), blæsehus no. l (blou?er house m-. l), hus til sortering af magnetjernsten (magnefite separator house), hus til sortering af jern- glimmer (hema(it house), blæsehus no. 2 (blou;er house m“. .2), for- raadshus for sorteret malm ((-onsentrate sfo(“k house), jernbanen (rail), brikketterings- og blandingsplans (briguetting and mixing plant), ovne (fuma(es) og kai.