Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/12

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


a F1SKEmER. 3 Gjennemsnitsudbyttet af alle Nordlands fiskerier har været: I 1901-1905 .... Kr. 8 369 OOO - 1896-190O . . » 7 909 OOO - 1891 1895 . » 10092 OOO - 1886 1890 . » 9 560 OOO - 1881--1885 . » 10 792 OOO - 1876-188O .... » 11 430 OOO I gjennemsnit fiskedes i Nordland efter værdi i femaaret 1886--9O 46.0 pct. af den fisk, som fiskedes i landet, i 1891- 95 42.6 pct., i 1895-l900 32.6 pct. og i l901-1905 29.0 pct. Skre1Zflsket, som foregaar fra slutningen af januar til ud i apriI, er det fiske, som fra alders tid har givet det største ud- bytte, og især er det skreifisket i Lofoten, det saakaldte Lofot- fiske, som er særlig berømt, og som bar været drevet aarvist saa langt tilbage, som de historiske efterretninger naar, og sikkerlig endnu længer tilbage. Skreifisket og særlig Lofotfisket har fra gammel tid været anseet for hovednæringsveien i Nordland, som Petter Dass synger: Hvad haver vi andet, her bygger Og bor, l“3nd søge vor Føde med Angel og Snor Og pleie de Bolger hin’ gromme“? Og skulde du, Her1-e, forkorte din Haud Og stænge Skrei-Torsken og Fisken fra Land. Da lagdes vi hastelig øde. “ I nogen grad har dette forandret sig, idet de andre nærings- veie og andre fiskerier har taget opsving i Nordland, om end skreifisket er og vistnok bliver en hovednæringsvei. Sommer- og høsUiskerierne omfatter fiskerier efter sei, kveite, lange, brosme, torsk, uer, hyse, steinbit m. v. Det er i virkeligheden en hel række af fiskerier efter fiske- nes art og efter redskaberne og tillige efter de steder, hvor de drives, fra hjemmefiske til havfiske. - Sommer- og høstfisket giver efter skreifisket som regel det største udbytte, men af og til gaar silden ind i slige mængder paa Nordlandskysten, at værdiudbyttet af sildefisket er større end værdiudbyttet af sommer- og høstfisket. Silde.flskerierne omfatter fedsildfisket, som er det vigtigste og foregaar fra midt om sommeren til langt ud paa høsten. Saa- kaldt storsild fiskedes tidligere i en række af aar i mængde. Smaasildfisket er ogsaa vigtigt, da masser af smaasild bruges som ag11- Sammenlignet med de her nævnte store fiskerier er ud- byttet af lakse.flsket og sjøørretjisket forholdsvis 1idet, skjønt dettei somme egne giver godt udbytte.