Side:Norges land og folk - Nordlands amt 1.djvu/342

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HAVET 0G FJORDENE. 829 Løbet mellem Hugla og Løkta har nordlig retning. Foruden løbet mellem Løkta og Hugla er der mellem disse to øer og Tomma og Handnesø flere løb eller fjorde: Sti;flor-den mellem Løkta og Tomma har retning mod vest, og løbet mellem Tomma og Handnesøen har retning mod nord, og løbet mellem Hugla og Handnesøen gaar i øst og fortsætter i Lille.Sgjona, som er fjorden eller sundet mellem Handnesøen og fastlandet; bredden af Lille- sjona er i den sydvestlige del 3 km., men nordøstlig l km. Løbet mellem Tomma og Handnesø fører mod nord over i fjorden Sjona. I Lillesj(ma mellem Handnesøen i nord og N esnelandet i syd gaar strømmen østover, naar det flør, mod vest ved fjære. Skogs- leiren, en ca. 3 km. lang bugt, som gaar i østlig retning ind paa nordsiden af Nesnelandet, ligger aldeles tør ved fjære og benyttes da som kjørevei. Bunden bestaar af fast ler. Mellem Tomma og Hugla--Handnesøen gaar strømmen mod nord ved flod, og mod syd og vest ved fjære. Mellem Løkta og Hugla gaar strømmen altid nordover, naar det flør og er omtrent stille under faldende sjø. Undertiden i roligt veir og med stor fjære gaar der en svag strøm sydover, men det er sjelden. Mellem Løkta og Tomma gaar strømmen østover med stigende sjø og vestover med faldende. I Ulvangen mellem Dønna og Lilandet gaar strømmen nordover ved stigende og sydover ved faldende sjø. Fjorden Sjona gaar i N esne herred ud i vestsydvestlig retning. Der skrives Sjonen og Sjona, og dette sidste er sandsynligvis den rette nominativform. I ældre tid findes fjorden kun nævnt i et tillæg til .4slak Bolts jordebog, hvor der skrives i Sionen. Denne skriftform viser, at det er rigtigt, naar der skrives Sj(men, ikke Skjonen. Dens nordøstlige arm kaldes Nordsjona, og dennes inderste del kaldes Pollen. Nordsjona har retning mod vestsydvest; Sjonas anden arm kaldes Sørflorden og begynder inderst i Botnet, hvor der er udgr1mdt. Hvor Nordsjona og Sørfjorden gaar sammen, har Sjona en bredde paa 3 km. og en dybde paa 610 m. og længer udpaa 630 m. Ude ved Handnesøen støder til fra syd- vest Lillesjona, og fjorden fortsætter saa paa grændsen mellem Nesne herred og Lurø herred. Sjona har i den ytre del Tomma og Handnesøen i syd. Inderst i fjorden ligger Sjoneidet, som fører over til Utskarpen i I-Iemnes her- red. Kun den ytre del af fjorden tilhører Lurø herred. Nord- nordøstlig for Tomma og Raakøen-Sjonøen ligger Kjerr-ingsk:jær, omgivet af nogle boer og skaller; ellers er fjorden dyb og ren. I Sjona er syd for Tortenviken 634 m.s dybde, mellem Venes og Flostrand 610 m., mellem Flostrand og Nordodden 3lO m., mellem Sørodden og Stiauren l73 m., mellem Jægtstranden og Fuglstad 125 m. Inderst i Botnet er der udgrundt. I seilleden mellem Hugla-Handnesø og Løkta-Tomma er