Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/726

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

S’I’EDREGIS‘I’ER. VaIvigen ........ II Vanesyn . . . I 608, II 399, VaneSynar kirkja ..... II ViI1ISC I 5, 6, 7; 8, 9, l2, 26,3l, l19, 184, 191, 307, 355, 499, 561, 608, II 399—443, 462, 473, 580, Vanse gaard .... II 415, Vansc kirke II 399, 4l2, 435, Vanse kirkegaard ..... II Vanse præStegaard . . II 418. Vanse sparebank ..... II Var(Iefjeld (I3akkc) .... II VardefieI(I (Hitterø) . . I 28, II Va1—defjeId Vardeheia VardeI1cia Vardeheia Vardeheia Vardeheia Va1—den . V arl1oI men (Ncs) . . . II 581. (Hægebostad) . . II (Oddcrnes) . . . II (SiredaIe11) I 16, II (Tveid) .... II (Vennesla) . II 135, ......I28, Varholmen fyr ...... I Varnes fyr I 33, 542, ?)43, II Va1—pebakken ...... II ViI1’1)BI ........ II VasI)otn (Aaseral) . . . II VilSI)OII(3I1 (Grindum) . . . II Vasbotteu (Søgne) . . II 187. VasIa11d (Likncs) ..... II VasIand (So11(Ire Undal) II 353. Vassøerne ....... I Vasvat11 ........ II VatIa11d . . . I 467, II 553, VatIandsmyren ..... II XYHIIfiII(ISVilIC1I ...... II Vatndal (HoIme) ..... II Vat11e (Holme) . I 75, II 243, Vatne (HægeI)osta(I) I 536, II 52l, Vatne (Hovaag) ..... I Vatne (RandøSund) II 95, l00. l05, Vatne (Vanse) .... II 435. Vat11e, vcStre (HOIme) . . . II Vatne,vestre(Vanse) I 355, II 416, Vatne. ytre (Hægebostad) . . II Vat11e, østre (Holme) . . . Vat11e, øvre (I—IægeI)osta(I). . II II Vatnedalen ....... II Vat11edalen gaard ..... II V atnedalsaa .... . . I Vat11eIi ........ II Vats og Øi(Inc thingIag . . I Vats skiprei(Ia ...... I VatZbotn. Ve. . . .......II . II 82, s3, 86, 9o, 214 431 436 592 416 441 433 435 4l6 (i08 581 594 5l5 lI0 638 78 155 29 IO7 539 417 Ii21 511 330 314 l93 561 369 l07 95 5fi1 585 509 25O 246 53O l9 lO7 441 251 429 525 25I 525 636 Ii46 148 286 23 23 334 92 Ve . . . . . . II Veblcmo . . . . II 346. Vebækken . . . . . I VedeI)‘eld .... . . II Veden (Hitterø) . . . II Veden (Oddernes) . . II Vedremark .... . II VedvaSheia . . . . II X,(3(IVHI11 . . . I Vee . . . II Vegge ......... II Veggefoss ........ I Veggeland . II 537, 546, 561. VeggeIa11dssæteren .... II Veggia1—land ..... II 541, Vegusdal ........ II VeI1omfjeId ....... II VeI1us. . . . II 163. 167. Veiaa . . . . I 131, II Veiðrar . . . . . . II Veirevaagen .... . I Veisdal ...... . II VeisdaIs udmarkSmyr . . . II Vcisevaagen .... . II Vekjonknuten . . . . . II VeIifieI(I . . . . . . II VelIe . . . . II 425, Vcmestad . . . II 501, Vemmcstad . . . . II 5Ol, VéI11un(Iarstaðir . . . . II Ven .... . . I Venaas . . . . I VenafjcId . . II Vendefoss . . I Ve11disIeI’f . . II VeneIi . . II Ve11jevaal . . I Venna. . . . I Venneim ........ II Vennemyr ....... VennesIa II I 4, v, 8, 1s, 26, 182, 190, 38l, 387, 399, 458, II 77, 85, 94, Ven nesla VennesIa Ve1mesIa VennesIa Vem1esIa Ve1111esIa l08, 109, 130, 133—l44, 145, amtsskole .... I gaard II 138, 139, l41, kirke I 469, II 134, 143, 144, II 367; kirkebygd .... I meieri ..... II station . . I 506, II Venneslafiordcn . . I 125, Ve11neSIa11d ....... II Veraas . VerdaIcn . Ven-daIsaa . . . . .I1s, II . .II319,321,Ö13, .—. .... I 7I5 9I 347 l23 485 587 11O 466 5l-I 138 82 510 I—I2 569 546 561 131 5l-I I92 337 43O 1l9 585 585 582 322 322 426 502 502 504 605 605 532 l39 l38 546 605 605 429 l33 I5—I 58—I l42 372 507 l37 I—I3 127 l4l l-II 515 133