Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/603

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

ð92 LIS’I’EIl ()G MANDALS AM’l’. i Hitterø herred næsten ingen, ligesom distriktets heste-bestand er yderst ringe. Endog anlægget af brugbare gangstier til de for- skjellige gaarde og strandsteder har paa Sine steder ikke kunnet foregaa uden vanskelighed Rideveie i Hitteren herred er faa og af maadelig beskaffenhed. En god f odsti gaar paa Hitte1—øen fra Vaage til HiMem kirke og Kirkeh(u-n. Hittero herred vari 1899 delti l1 skolekredse med 348 undervis11ingsberettigede born, ti lærere, 1 lærerinde. N es h erred. Nes h(‘)—red (l5O.62 kn1.2, i 1891 1704 indbyggere, i 1900 2 22(i iudbyggere) udgjør Nes hovedsogn af þVl6’kk(î)Ï7O)’(Z pr(esteøeld. Det er en del af Nes og I—Iifterø lens-mandsdistrikt og en del af FZekkcîUord fhinglag. Nes sog11s gamle navn var Næs sök)z. Nes her-red ligger paa østsiden af Siras nedre løb. Nes herred bestaar foruden af fastland af øen AmlabPlø samt nogle mindre øer og holmer. Herredets største udstrækning fra nord til syd er 2l km. og fra øst til vest 15 km. Nes herred omgives af L2mde, Bakke, Fed(‘, H8)’)“Bd, Pause og Hitterø herreder. Af herredets samlede areal, 150.8 km.2, er fastland l46 km.9 I herredet er nogle Oer. Km.2 Andabelø . . . 4.15 5l smaa0er . . . O.2 Samlet areal af øer ..... 4.8 Nes herred ligger paa begge sider af Stols.O“o)—den og Flekke- -Z)—O)’(Z(’I7 og strækker sig herfra nordover forbi S(elm“vatn og Uaar mod nordvest til Lzm(lm-afn, der danner gfæ11dS9l1 mod Stav- anger amt.