Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/513

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


502 LlS’I’ER 0G MANI)AI‘S Amt a havre, 4.Ö hl. poteter. 1ste januar l891 havdes her 2:2—hjulede a-rbeidskjærrer. Foss, øvre, af skyld 4.37 mark. Husdyrhold i 1891 var: l hest, 5 storfæ, 6 fa-ar, 1 høne. Udsæ(l i 189O var: O.35 bl. byg, 3 hl. havre, 7 hl. poteter. 1ste januar l891 havdes her 1 2— hjulet arbeidskjærre. Over 3 skyl(lmark har endvi(lere: I Austad sogn: Lundegaard, af skyld 3.06 mark. Hagesta1l, af skyld 3.43 mark. Hagestad, 3 særskilt skyldsatte parceller, af samlet skyld 3.72 mark. Høil(m(I, af skyld 23.37 mark. Stul(md, skrives almin- delig Stz1ela1)d, med en parcel af Skarstein, ytre, af skyld 3.l4 mark. K I Aa sogn: Haarigsta(], 2 særskilt skyl(lsatte parceller, af skyld 3.28 mark. îZ.?(Bl’.S“Z(l7l(Z, af skyld 3.08 mark. I‘’oss, ytre-, af skyld:3.64 mark. Foss, yl-)—e, 2 parceller, af samlet skyld 3.85 mark. KvPl((md, af skyld 3.19 mark. Rom, øst-)—e, af skyld 3.67 mark. Rom-, østre, af skyld 3.67 mark. RoWm, ‘U68t‘I’t’, af skyld 3.38 mark. Rom, c-esfre, af skyld 3.38 mark. ]1’om, v(1.S“tre, med en parcel (0.24) af Gul(lsletten, af skyld 3.62 mark. Bø-ingsjord, 2 parceller, af Skyld 3.11 mark. Brings;jord, 2 parceller, af skyld 3.40 mark. Bring.S;jord, af skyld 3.95 mark. Faret, gaardnavn JIo.s-kelaml. af skyld 3.59 mark. .P[øskel(m(l, af skyld 3.22 mark. Berge, H—m“e, af skyld af 3.69 mark. Kvaavig, skrives almindelig Kva:—ig, 2 parceller samt en parcel af .—la-sen, af samlet skyld 3.9O mark. IfO8])“()7’(Z, 2 parceller„ af skyld 3.4—i 111ark. Ei(1aslan(I. skrives almindelig Eieslan(l, 2 parceller samt 2 parceller af T]’(8Z(l)l(Z, af samlet skyld 3.61 mark. Eiaa-s- land, af skyld 3.15 mark. A:‘gl(md, af skyld 3.28 mark. .—lugl1md, 3 parceller, af samlet skyld å3.136 mark. L(*Il(’, af skyld 3.92 mark. I Kvaas sogn: T()—f((’Z(lR(f, øsfre, med Røine.vføl, østre (g1.03), af skyld 3.4—1 mark. Birkeland 2 parceller, af skyld 3.37 mark.Þ Birf1“elaa(l, af skyld 33.3:3 mark. Kvaas, øv)“e, af skyld 3.22 mark. Kvaas, om-e, af skyld 8.15 mark. Kva(1“v, om-e, af skyld 3.72 mark. Kc:aa-e, yt1’(’ǫ af skyld 3.83 mark. V(emestad, m“re, skrives almindelig Vc1m1W— stad, Vemesta(l, af skyld 3.72 mark. V(I3I)l(?—S’t(L(Y, Or-re. af skyld 3.1:3 mark. ]V’oss, m:re, af skyld 3.66 mark. Foss, ør-)—P, af skyld 3.413 mark. Li, af skyld 3.37 mark. G a m le g a a r d n a V n e i Lyngdal herred er: Austad sogn: I . Selhov(len =?=.8’Clhǫj?)i. 3 . Selc —§’Pføgý(u“.