Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/442

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


vANsE HE1mm). 431 74 Eigelan(l *Eikiland.Þ 7 5 Reisvold Rei()“arsuǫllr. 7 6 Halland *Hallaland. 7 7 Aamdal Alm-dalir. -78 J aatog (skr. .]atun 148O). 80 Sudland (skr. Sýrland 1 480). 83 T omstad *.bOl’Yl.IZj(l’l’8t(lðíI’( .å’) . * þorm-öðsstað i r( D 84 J ørstad *.] ǫrundarstað“i 1“. 86 Skeil)rok Skeiðbrekka. 87 Nordberg *Nor()berg. 88 Mel)erg *2lIiðberg. 9 3 Raastad .R(lð(l.S’ff(lði)’. 9 5 Ore Oörin . 9 6 Langela11(l * Langalan(l. 9 7 Kalleberg *Karlaberg. 98 Frøiland Frøyland. l 02 Vetteland * Vetfalan (l(?j. 1 O3 . Præstegaarden VanesJn. 1 O5 Aaml-and *Alml(md. l06 Helvig Helgavfk. 107 Straumsland Straumslan(l. l 1O Brastad *Brattssfaðir. 112 Øihovden Ogýarh1ǫfði. l l 3 Bjørnestad . *]5îjarna()9staðir. l 16 Hoskuldnes *Hǫskuldsnes. 1 l7 Nøringskor (skr. N(eringskor 1806). 1 18 Halland paa heien *HalIal(md. Af personnavne er efter O. Rygh at forklare følgende gaard- navne: Bjørnestad, sandsynligvis af et af de to mandsnavne Rjǫ)—H eller Bja)—ni eller maaske af dyrenavnet bjørn. B1“asfad, af mandsnavnet Brattr eller af adjektivet braftr. IVÎjellesta(l er enten dannet af et af mandsnavnene þ)allarr eller Fielder eller ogsaa af ordet j3all, n. fjeld. Grimsby, enten af mandsnavnet Gr[mr eller af et personnavn med stammen gr-im eller ogsaa af elvenavnet Grz’ma. Gr()støl, sandsynligvis af kvindenavnet Gröa, men kan ogsaa forklares af elvenavnet Grö eller Gröðr, eller muligens af et ord med g)jöt eller gröj“ som 1ste led. Gu)marshaug kommer sandsynligvis af man(=lsnavnet Gummrr eller Gmmulfr. Helvig, enten af kvinde11avnet Helga eller af mandsnavnet Helgi, eller muligens af adjektivet heilagr.