Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/379

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

368 1.1STEB 0G nAN,1)A1.S An”r. (2.06) og Kvernefald (0.01) af Vigeland, ø1;re, tilsammen af skyld 5.18 mark. Husdyrhold i l891 var: l hest, 14 storfæ, 1l høns. Udsædi 1891 var: 0.72 hl. hvede, O.72 hl. rug, 0.50 hl. byg, 3 hl. havre, l hl. havre til gi-ønfoder, 7 hl. poteter. l ar an- vendtes til gu1erødder, 2 ar til næper og l ar til kjøkkenhave- vækster. 1ste januar 189l havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Roland, af skyld 4.17 mark. Husdyrhold i 1891 var: l hest, 9 storfæ, 2 faar. Udsæd i 189O var-: O.20 hl. hvede, 0.7O hl. rug, 1.5 hl. blandkorn, 3 hl. havre til grønfoder, 9 hl. pote- ter, 8 kg. græsfrø. O.1 ar anvendtes til gulerødder, 3 ar til næper og O.1 ar til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer og 1 høstemaskine for slaat og skur. SkO—fff(’l(t7l(Z, ytre, af skyld 4 mark. Husdyrhold i 1891 var: 6 storfæ, 3 faar. Udsæd i 1890 var: O.50 hl. rug, 4.5O hl. havre, 5.50 hl. poteter. O.5O ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 189l havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Til gaarden hører I husmandsplads, i 1891 uden hnsdyrhold, udsæd i 1890 var: 0.5O hl. havre og 3 hl. poteter; 0.10 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. Skoj’teland, ytre, 2 særskilt skyldsatte par-celler, af skyld 3.24 1nark. Husdyrhold i tl891 var: 1 hest, 6 storfæ, 2 faar, 1 svin, 5 høns. Udsæd i l89O var: 0.5O hl. rug, 3 hl. havre, G hl. poteter, 1O kg. græsfrø. O.5O ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. ZV’()—S8, af skyld 3.1() mai-k. Husdyrhold i l89l var: l hest, ti storfæ. Udsæd i 189O var: 0.70 hl. rug, 3 hl. havre, O.50 hl. havre til grønfoder, 7 hl. poteter, 7.5 kg. græsfrø. 0.08 ar an- vendtes til gulerødder og 0.04 ar til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Foss, af skyld 3.68 mark. Husdyrhold i 1891 var: l hest, 5 storfæ, 2 faar. U(lsæd i 1890 var: O.18 hl. hvede, O.36 hl. rug, 2.80 hl. ha-vre, 5.6O hl. poteter, 2.50 kg. græsfrø. O.20 ar anvendtes til gulerødder og l a-r til næper. 1ste januar l89l hav-des her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Til gaarden hører l hus- mandSplads, þ“OS—S“)’(Il’(’I2. Mjølhus, skrives almindelig Mellæe(s, af skyld 5.93 mark. Hus- dyrhold i 189l var: 1 hest, 1O storfæ, 2 faar. Udsæd i l890 var: O.7 hl. rug, 5 hl. havre, l hl. havre til grønfoder, 9 hl. poteter, 12 kg. græsfrø. O.80 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Til gaarden hører en husmandsplads, uden husdyrhold i 1891, men med udsæd i 189O: O.25 hl. havre, 1 hl. poteter; 0.05 ar au- ven(ltes til gulerødder og 0.05 ar til kjøkkenhavevækster. .l[jølhz1s, skrives almindelig J[(’„ttI—S’, (3.40) med en par(—el af