Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/279

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


268 LlSTER OG MANDALS AMT. 4.17 hl. poteter. 0.06 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 1 4—hjulet arbeidsvogn, 2 2—hjulede ar- beidskjærrer. Til gaarden hører 1 husmandsplads. Heddel(md, af skyld 5.48 mark. Husdyrhold i 1891 var: l hest, 7 storfæ. Udsæd i 1890 var: 1 hl. rug, 0.70 hl. byg, 3.38 hl. havre, 4.5 bl. poteter. O.1O ar anvendtes til kjøkkenhave- vækster. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hjulede arbeidskjæ1—rer. Bue, 2 særskilt skyldsatte dele, tilsammen af skyld 8.49 mark. Husdyrhold i 1891 var: 2 heste, l2 storfæ, 9 faar, 1 svin, 9 høns. Udsæd i 1890 var: 1.36 hl. byg, —5.36 hl. havre, 6.70 hl. poteter, 8 kg. græsfrø. 5 ar anvendtes til næper, 0.5 ar til kjøk- kenhavevækster. 1ste januar 1891 har-des her l 4—hjulet arbeids- vogn, 4 2—hjulede arbeidskjærrer, 1 høstemaskine for slaat og skur. Til gaarden hører 1 husmandsplads. Finsdal, af skyld 4.87 mark. Husdyrholdi 1891 var: l hest, 10 storfæ, 6 faar, 8 høns. Udsæd i 1890 var: 0.18 hl. hvede, 0.67 hl. byg, 2.67 hl. havre, 5.:35 hl. poteter, 3.5 kg. græsfrø. 1ste januar 1891 havdes her l 4—hjulet arbeidsvogn, 3 2—hjulede ar- beidskjærrer. Til gaarden hører 1 husmandsplads. Gangsaa, af skyld 4.76 mark. Husdyrhold i 189l var: l hest, 9 storfæ, 13 faar, 3 høns. Udsæd “i 1890 va-r: 1 hl. byg, 2.70 hl. blandkorn, 1.36 hl. havre, 0.7O hl. havre til grønfoder, 5.36hl. poteter, 1 kg. græsfrø. l ar anvendtes til næper, O.5 ar til kjøk- kenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 1 4—hjulet arbeids- vogn, 4 2—hjulede arbeidskjærrer. Over 3 skyldmark har: Høie, af skyld 4.31 mark. Høie, af skyld 3.64 mark. ÄVOlll(’, af skyld 3.88 mark. Ods-lebø, skrives almindelig Øslebø. af skyld 3.90 mark. Øisl(—bø, af skyld 4.14 mark. Usland, af skyld 3.89 mark. Usland, af skyld 3.42 mark, har l husmandsplads. Bue, 2 særskilt skyldsatte parceller, af skyld 4.l8 ma-rk. Bue, af skyld 4.27 mark. Finsdal, af skyld 4.14 mark. Finsdal, af skyld 4.18 1nark, har 1 husmandsplads. Fyglestveid, skrives almindelig Fugles- tC(*it, af skyld 3.(35 mark. Fyglest1;eid, af skyld 3.65 mark. Fygla9— tCei(l med en parcel af Finsdal, af skyld 4.04 mark. Gangsaa, af skyld 3.27 mark. Gangsaa, af skyld 3.21 mai-k. Gamle gaardnavne i Øislebø herred er: 48. Finsaadal *Finsardalr (Finsudalr ?). 54. T “ *Rjárl(m(l. 5 5. *.B—)“(l]’II(2()78tǫð1—ill- 6 2. cS71“ollaland. ,6 7. Ausland *A‘llð2lZ;]:9Z(lIld (í’j. 7 3. Ramsland *Iff((f)l-S’l(lM(Z. 8 l. Øislebø ()yslubær.