Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/845

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

834 “ HEDEMARKENS A1uT. Feigringen), og angreb dem straks med den største heftighed. Birkebeinerne var vel ikke saa talrige som ribbungerne, men disse blev aldeles slagne. I 1224 forsøgte ribbungerne sig mod Hedemarken, hvor Ivar (gf Ske()juhoj’ og Frederik Slafse var sysselmænd, men heine1—He skar hærrør op, opnævnte l2O mand af hver tredjng til at holde vagt nat og dag og vedtog over hele Hedemarken, at den, som ikke straks var rede til at værge liv og gods mod ribbungerne, Skulde holdes for en landsforræder mod kongen. Ribbnngerne fik ingen fremgang der, og hedemarkingerne gjorde selv et tog imod dem, dels lige til Vermland, dels ud paa Raumarike, og tilføiede dem megen skade. Haakon Haakonssøn foretog i 1225 et tog til Vermland; han drog langs Glommen over Vormen først til Nes, hvor sys- selmændene fra Hedemarken, Frederik Slafse og Ivar af Skeöjuhof, stødte til ham med 180 mand, og siden videre til Straum i Odalen, hvor kongen tilbragte natten, medens mandskabet var fordelt i bygden. Dagen efter (den 23de januar) standsede han ved Vinger, da kongen havde det haab, at en deputation fra vermlændingerne vilde indfinde sig for at tilbyde forlig og saa- ledes afværge krigens ulykker.— Men i dets sted viste der sig endnu samme aften nogle ribbungskarer, der anfaldt enkelte af kongens troppeafdelinger og dræbte nogle folk for ham. Haakons styrke udgjorde over 24OO mand, hvilket for den tid var sær- deles betydeligt Der var et stort antal ryttere, da man havde usædvanlig overflod paa heste; ikke alene kunde man be- fordre fodfolket i slæder-, men mange af rytterne havde hver 2 eller 3 heste, der førtes af trosknegte. Hæren satte sig i bevægelse over Glommen og Vingersjøen samt langs ad den række af mindre, smale sjøer, der tilhører Vrangselvens vasdrag og strækker sig hen ad Eidskogen til. Hæren danne(le, især paa grund af slæderne, en 1ang, uoverskuelig række, saa at dens forreste del allerede havde tilbagelagt den henved to mil lange isfart, førend de bagerste endnu var komne paa isen. Kongen sendte bud til Midtskogen for at tænde baal i gaarden udenfor sælehuset ikke langt fra Eidskogen kirke; han gjorde holdt ved Morast og fortsatte om aftenen til Eda, hvor han tog ind paa gaarden Medalby, nu Melby. I Vermland brændte han gaardene der, hvor der ikke var folk, eller hvor de satte sig til modværge. Den 28de januar kom kongen atter over grændsen i Rødenes. I 1225 kom ribbungerne til Hedemarken for at overrumple heinerne; de drog med sin hele styrke op fra Ranmarike og kom lidt efter midnat lige ned i det tæt bebyggede Skaun (Stange). I)e folk, som holdt vagt i Stange kirke, ringede med storm-