Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/795

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

784 HEDEMAP.1(ENS AMT. i kirker og kirkegaarde 1 706 91O kr., i jordegods tilhørende kir- kerne 47 740 kr., i andel i præstegaardsbygninger 273 l70 kr., i klokkergaarde 17O 223 kr., i skolehuse og lærerjord 1 47O 269 kr., i lægds— og fattiggaarde 407 484 kr., i læge— og jordemoderboliger 12000 kr., i andre faste eiendomme 298317 kr., alt i alt 5844136 kr., samt desforuden i andre aktiver, hovedsagelig„i jernbaneaktier og i sparebankers grundfond 526 405 kr. Ved udgangen af 1899 havde Vaaler, Aamot og Sollien her- reder ingen laanegjæld at afdrage og forrente. Herredernes 1aanegjæld ved udgangen af 1899 var kr. l5.33 pr. individ af folkemængden i 1900. Skatfeligningen. Efter skatteligningen for 1897 var den an- tagne formue 924 kr. pr. individ, den antagne indtægt l55 kr. pr. individ, den skatbare indtægt 66 kr. pr. individ af folke- mængde11 i 1891; pr. skatteyder var den antagne formue, antagne indtægt og skatbare indtægt resp. 3256 kr., 544 kr.’og 235 kr. Efter skatteligningen for 1898 var den antagne formue 927 kr. pr. individ, den antagne indtægt 155 kr. pr. individ, den skatbare indtægt 67 kr. pr. individ af folkemængden i 1900: pr. skatteyder var den antagne formue, antagne indtægt og skat- bare indtægt resp. 3331 kr., 555 kr. og 241 kr. Efter skatteligningen for 1899 var den antagne formue 985 kr. pr. individ, den antagne indtægt l62 kr. pr. individ, den skatbare indtægt 71 kr. pr. individ af folkemængden i l900: pr. skatteyder var den antagne formue 3425 kr., den antagne indtægt 564 kr, og den skatbare indtægt 246 kr. Efter skatteligningen for 190O var den antagne formue 1008 kr. pr. individ, den antagne indtægt 168 kr. pr. individ, den skatbare indtægt 74 kr. pr. individ af folkemængdeni l900; pr. skatteyder var den antagne formue 3456 krW., den antagne ind- tægt 576 kr. og den skatbare indtægt 255 kr. Det samlede beløb af udlignet herredsskat var: i 1875 k 594 588 i 1884 » 735 260 i 1893 » 874 636 i 1894 » 907 305 i 189—5 » 1013 523 i l896 » 10603l7 i 1897 » l 057 758 i 1898 » l 091622 i 1899 » 1 154 448 i l90O » 1240 299 . Hvorledes formue og indtægt er fordelt viser tabellerne side 785.