Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/767

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

756 HBn1Ð:MAHHENS AMT. — Arbeidet udførtes 1883—1885. Kjørebredden er for broen 4 m. og for de tilstødende veie 5 og 4.5 m. En del af broen udgik vaaren 1895, men blev gjenopført i tidsrummet fra høsten samme aar til sommeren 1897. Broen bestaar nu af 1. jernfagværksspænd à 36 m., 1 do. å 8O m. samt af en mastebro med 11 aabninger in 10 m. og l do. å 9 m. Medga.aet. Staten Distriktet Længde. — iV ““1§1Ï“ dí(I—. æt W fl “1˧Îl ti x1ɔ. l883 . 72 930.ae 24 31O.2s 48 620.4s 0.o ï) l898 . l 103 l41.u 40 O00.oo 63 lñ1l.44 — Sum 176 072.12 64 3lO.—is III 761—se 0.6 Rute 1 G. Bro over Glomm-en ved Skarnes je1rnbanestaIion. Bevilgning i 1883. Broen med tilstødende vei udførtes 1883—1885. Kjøre- bredden er for broen 4 m. og for de tilstødende veie 4.5 m. Broen er udført i 5 spænd: 2 å 23.Ö, 1 paa 35.0 1 paa 55.0 og 1 paa 8O m., leveret af Union, Dortmund.

W G Medgaaet. 1 Staten. 1 Distriktet Længde x;Z “ W d —IfxÎ4 i ɔ x1“. 1 “ äx1=1Îi“ “ d 15l l75.s2 l 1O0 783.sH 1 5O 391.9—S I 0.r1 2) Rute 1 H. Bro over Glommen ved San(lstad og vei til Kirkenær jernbanestatWion (paabegyndelse). Bevilgning 1900 og 1901. Nævnte arbeider er anslaaet at koste kr. 325 500.00, hvoraf veien optager kr. 21400.00. Broen er projekteret udført som jernfagværksbro med 2 spænd å 5O m. og 2 spænd à 70 m. theoretisk spændvidde paa under- bygning af sten. Kjørebredde 4 m. Samlet længde 2.7 km., hvoraf broen optager 257 m. Halvdelen af det fornødne beløb opføres paa jernbanebudgettet. Den anden halvdel optages paa veibudgettet mod et distrikts- bidrag stort Ve for broens og Ve for veiens vedkommende ’) Heraf broen 244 m. =’; lleraf udgjør broen 323 m.