Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/759

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

748 HEDEMARKENS AblT. for Stor-Elvedalen lrirke, gik her over JIoraj)eld, til en høide af 68O m., fra Glommen til Storsjøens nordre ende, hvorfra den fortsatte opad langs Rena gjennem Øvre Rendalen og Tylda1en til Tønset, hvorpaa den øst for Tronfje1det over Tønseth:jølen med en høide af 72O m. vendte tilbage til Glommens dalføre ved Tønset kirke. Her deler veien sig i to, hvoraf den ene følger Glommen til Røros og derefter Gula med en pashøide nær Røros af ca. 75O m., medens den anden fulgte Tonnas og siden Orklas dalføre gjennem Kvikne med en høide af 72O m. Begge veie støder atter sammen ved Støren kirke, hvorfra den fælles hoved- vei førte til Trondhjem. Indtil jernbanen blev an1agt, gik der en dampbaad paa Stor- sjøen i Rendalen, og reisen gik da langs Rena over Deset til “SZjøbun(len og videre over Storsjøen. I.femaaret 1846—-50 anvendtes ikke ubetydelige summer af amtskassen til omlægninger og udbedringer af hovedveiene samt til bygning af broer; saaledes f. eks. Os bro i 0da-len. Tabel over am-t(ɔts hoBed— og bygden-eie: x r Hove(lvei. Bygden-ei. Sum. l fl Km. Km. f Km. f 184O . . . . ‘?O8 l 2öö I 963 — l8x30 . . . . 696 I 133 I 829 — 186O . . . T79 I 3Ö6 2 13ö 30.o 1870 . . . . 8O0 I 45O 2 25O 11.s I88O . . . . 863 I Ö20 2 383 l I3.t l890 . . . 974 I 782 2 7ö6 37.s 1895 ....... 98Ö I 759 2 744î) — Gjennemsnitlig tilvækst i perio(lens 55 aar er 14.2 km. Amtet havde altsaa i l895: 10.0 km. vei . . pr. 1O0 km.2 23.8 —»— . „ » 1000 111(1byggc1c, 52.3 —»— ..... » 1000 sky1dmark. Af Statsbidrag til veivæsenet har Hedemarkens amt indtil 3Ote juni 1896 erholdt kr. 2469 339.18, hvilket udgjør kr. 21.46 pr. indbygger og kr. 47.09 pr. skyldmark. î) Fra 1ste januar 1891 er Sollien hCl’l’9(l gaaet over fru Kristians til He- d(—mark(—ns amt.