Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/671

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

66O HEDEMARKENS AMT. med at være saa liden, som den nu er. Men til minde om sin fordums storhed, fik den dog beholde sin store larm, naar den flyver. I jutnlernes tid var jerpen endnu stor. Paa sjøstranden ved gaarden FugLsand (i Nordre ()sen) ligger en stor rundagtig sten, flere meter i gjennemsnit. Denne sten er kastet did fra «Moldbergskampen», en høide paa 0sens vestre side, af en jntul. Denne jutul blev var en jerpe ved sjø- stranden paa den modsatte side af sjøen og kastede en sten mod jerpen saa sikkert, at stenen traf hovedet. Under denne sten ligger hjerneskallen, der skal være af størrelse som en almindelig bryggepande. Stenen er fra denne hendelse blevet kaldt «Jerpstenen». C Skaverodden. I Nordre 0sen, ved gaarden Skaveren, stikker ud i sjøen en landtunge i tre store bange eller afdelinger. Et par jutuler, mand og kone, levede der, han paa østre og hun paa vestre side af Osen. Naar de vilde træffe sammen, var det noget vanskeligt at vade over, da der var bredt og meget dybt. Han vilde da bygge en landvei over sjøen ved opfyld- ning, men da sjøen blev dybere og dybere, vilde det ikke forslaa. Under forsøget paa at vade over skulde jntulen have sagt: «Saa jnp ein pytt ha æg ældri funni.» De omtalte tre bange er tre løft sten og grus, som jntulen har baaret derhen. Da jntulen ikke kunde fylde sjøen, fandt han paa en anden raad for at hente kjærringen over. .]utulbroen. Fra Hedemarken, som ikke er saa særlig rigt paa sagn og eventyr, er ogsaa en beretning om en jutul, som vilde bygge bro for at komme over Mjøsen og hindre bygningen af en kirke i Stange Det gjaldt for folkene at faa taarnet reist med klokker og kors øverst; thi klokkeklang og korsetS tegn beskytter mod jutuler. De fandt da paa at reise et stiIlads og hænge de ind- viede klokker der. Da jntulen hørte klokkeklangen, troede han, at kirken var færdig, og at han havde forsømt sig, men da han opdagede, at det var en list, svor han, at hverken Thors hammer eller Kristi kors eller de jamrende klokker skulde redde kirken: af en svær 11r tog han stene til en bro over Mjøsen, og om natten kastede han uhyre stenmasser i Mjøsen, medens folkene byggede af al magt for at faa kirken færdig-, før jntulen fik broen istand. Men en morgen, da broen var næsten færdig,