Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/636

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

k(*ns amt ve He(Iema ni mængde lk(1 ,Ǫ V—R ua8u;1eppu; sage

sn3nu epg1

’JUfiJ(19J 92fi I ” “H—1(Iv mon 89 0D“l-B 9D68 9H8 W —19«1(X10ɔ9PÎ ære 92lI8 9‘—lIS “ “—1BfiH’B[ a;s1 -Jeg u1oɔap e[pg ’PUÐI s”UDI “—R—I -lo — Hedemarkens amt. av m -u C r- = 3 2 F E Amþc1ls rc1kc— B 1 l striktersfolke— E ’ I Rigets f0lke— i — l s ‘ = B ] t l I l B. Tallene pr. km.Ë’— land i første rubrik er fra 1891, da folkemængde11 i 1900 kun er efter foreløbige officielle opgaver og da kjøbstæder11c Ost-errisørs og Arendals udvi(lelse og Na1—viks opretteIse som kjøbstad fra 1ste januar l902 Vil foram(l1—e —forholdet noget mellem lan(l(listWrikterne og byer-ne i opgaver-ne for 1900. r S

25