Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/398

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SKOG. 387 aker foretaget nogle tilvækstberegninger af forstmester Hm-bye, som gav 11.4, lO, 3.6, 4.0 kubikfod pr. maal, i gjennemsnit, om der tages middeltal, 7.2 kubikfod pr. maal = 229 m.3 pr. km.2 for skog af gran og furu liggende i høider mellem 216 og 203 m. I kommunikationskomiteens indstilliug (momenter) angaves en tilvækst —af 286 m.3 pr. km.2 skog (9.0 kubikfod pr. maal) for Ùl1eusaker og Nannestad. I Hadelands østalmenning er tilvæksten 254 m.3 pr. km.2 skog (8.0 kubikfod pr. maal). — I Hakedalen angives tilvæksten 6 a 7 kubikfod pr. maal: 191 til 223 m.3 pr. km.2 (middeltal 207). Endel skogtakster er afholdte i 1896 og l897 af Hypothekbanken. Der er bestemt skogenes areal, kubikmasse og tilvækst pr. hektar Kubikmassen fordeles paa 2 klasser, tømmertræer og tømmeremner, og tilvæksten angives særskilt for hver klasse. Til bestemmelse af kubikmassen er der ved taksterne optaget prøveflader, og paa disse er opmaalt under befaringen alle de træer, som (barken fraregnet) holder 1O cm. i brysthøide (: 1.3 m. fra roden) og derover, og gjennemsnitslængden er bestemt. Alle træer paa 20 cm. og over henførtes til klassen tømmertræer, -— under dette maal til tømmeremner. Tømmerklassen svarer omtrentlig til l2 alen 6“ og derover; tømmeremnerne er træer under anførte maal nedover til smaa props. — For tømmertræerne anføres den beregnede salgsværdi og nettoværdi pr. m.3 F(fl— tømmeremnerne kun den antagne netto- værdi (se pag. 388). — Skogenes nettoværdi pr. hektar med fradrag for virke til husbehov og for brugsrettigheder er fremkommet ved at kapitali- sere tilvækstens nettoværdi efter 5 pct., hvortil saa er lagt vær- dien for underskogen og for havnegangen. Den for hele Glommens vasdrag fundne gjennemsnitlige kubik- masse pr. hektar udgjør: Aftømmertræer . . . . . . 22.811n.3 » tømmeremner ....... 38.00 » Den fundne gjennemsnitlige tilvækst pr. hektar udgjør: Af tømmerklassen ....... 0.65 m.3 ’ » tømmeremnerne. . . 1.37 » Tilsammen ......... 2.02 m.3 der omsat i kubikfod pr. maal udgjør: Af tømmerklassen ..... 2.10 kubikfod. » tømmeremnerne ..... 4.42 — Tilsammen pr. maal .... 6.52 kubikfod eller henholdsvis 32.2 og 67.8 pct.