Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/250

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

JORDBRUG. 239 De angivne tal gjælder amtets bygder; hertil kommer en ubetydelig udsæd i byerne Hamar og Kongsvinger. Tages denne med, bliver den samlede udsæd i hele amtet i 1900: . H1. Hvede . 41 Rug . . 2 232 Byg . . 11 495 Havre . . . 49 665 Blandkorn . 7 562 Erter . . 2 732 Vikker . l28 Poteter ..... 107 O84 De omtalte forandringer i jordbruget staar i“sammenhæng med den stærkere fodring og med omlægningen fra det ældre korn- brug, som før var almindeligt paa Hedemarken, ligesom det staar i forbindelse med de lavere kornpriser og de forbedrede kommu- nikationer, der gjør det lettere at forsyne skogbygderne med fremmed korn. Den almindelige udsæd pr. maal er nedenfor angivet efter den officielle Statistik for l886—l890 og for aarene 1896—19OO efter opgaverne til beretning for disse 5 aar. Det vil sees, at disse opgaver ikke er saa særdeles forskjellige Den almindelige udsæd pr. maal for aarene ]886—-—189O og 1896—-19O().

—,„„;— „ ) V „

W W W W u 1 l S . . T — — o i ɔ-î B—Z D S M j er å 7 ] e j En ää1Ë“’§==åi§§Ë“g W . n: g— g r-I†„„—†,4„—vVgY

Li1cr. j I.11c1—. LírcP. j I.11.c1—. I Liter.Ë Lif(31’.—   Ex.

Hedemarken l886—l89O . . 25.2 . 32.s 4l.s 42.o W 30.o ’ 318.o 2.e Hedemarken 1896—I900 .... 28.o 31.s 38.:; 40.o l 29,4 329.1 l 3.o Vinger og Odalen 1886—1890 15.a 23.2 30.—1 38.e — 217.s 3.2 Vinger og Odalen l896—19OO l 20.s 27.ä 33.2 4O.—: 42.:1 249.o j 3.1 Solør l886—l890 ..... W 17.1 Z 2ö-s 33.2:370 l 39.o i 2Ö9.2 j 2.6 Solør l896—-l900 ..... D l9.s 24.2 33.o 39,o 41.o 278.o ’ 3.o Søndre Østerdalen 1886—189O . W —— 39.e 42.1 4311 j 30.o 277.2 2.—1 Søn(lre Østerdalen 1896—l 900 r 21.o j 38.o 40.a 44.o 29.ɔ W 265.o 2.o Nordre Østerdalen 1886—189O — 31.—: — —— — 381.s — Nordre Østerdalen 1896—-1900 j — 3l.o 38.s 40.o —:310.o i 2.s Amtet l886—1890 ...—.: 21.o W 30.e 38.1 39.s 3O.1 ( 281.s 2.s AH1tet 1896—19O0 ....; 23.1 j 3O.1:3e.c 40.0 36.—Z 2s6.1 * 2..x Paa grundlag af den her angivne udsæd pr. l900, sammenholdt med udsædens størrelse, arealer, som er optaget af de forskjellige kornsorter og poteter. maal i 189O og er beregnet de