Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/244

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

JORDBRUG. 233 sky1c1111aPk. Ex-„ 5.01—-10.00 . . 113O “10.01—20.00 . . 1168 20.01—55.00 “ ........ 1l85 For samtlige klasser af jordbrug i Hedemarken fogderi var gjennemsnitsprisen af skyldmark ved Salg i hine aar kr. 1302.00. I det hele sees de mindste brug at være betalt høiest pr. skyldma1—k. A I HedemarkenS amt er i femaaret 1891—1895 afholdt 44 udskiftninger mellem 785 lodeiere: 4 i Hedemarken mellem 27 lodeiere, 1l i Vinger og Odalen mellem 89 lodeiere, 9 i Solør mellem 92 lodeiere og 2O i Nordre Østerdalen mellem 577 lodeiere. “ i Ved 34 af disse udskiftninger mellem 446 lodeiere er det udskiftede areal opgivet til 14534 maal indmark og 41356 maal udmark, tilsammen 55 89O maal. Age1’br11g. Det samlede areal af ager og eng i Hedemarkens amt udgjorde, efter hovedskylddelingskommissionen, 814.0 l(m.9, hvoraf 269.0 km.2 ager og 545.0 km.2 eng; hertil kommer nu Sollien med 0.2 km.2 ager og 3.3 km.2 eng. Af de 545.0 km.Z eng var 211.0 km.9 dyrket og 334.0 km.2 naturlig eng. Areal af ager, eng, skog, udmark o. s. v. udgjør fordelt paa E fogderierne: l Ager. l Eng. l Skog. l Udmark o. s. v W KH1.2 Km.9 Km.2 Km.9 Hc.(1c111aP1xc11 .... . gå må: 217 W 156O C 775 v1x1gcx— Og oc1a1cx1. . . . E så i 89 1430 g an Smør ...... — l si 79 g 2070 s1o Søndre Østerdalen. . . r 19.2 g 59.x l 4 75O l:3 007.ä Nordre Østerdalen . . Z . W 6 l04 2 7’30 l 8 980 Amtet ......... lå 269.2 V Ö4s.x g 12 ä4o i 14 146.ä I pct. af herredernes areal udgjør dette: l Ager. fl Eng. Skog. Udmark o. s. s. -§“ 0Zc * 0Zo 0Zc i 0Z11 Hedemarken .... . i 5.0 8.1 g 58.1 28.s Vinger og Odalen . . I 2.:1 4.1 l 66.1 — r 26.1 Solør ..... . . lå l.a 2.0 68.s 26.s Søndre Østen-dalen. . . l 0.:1 Ë 0.v l 60.::38.ɔ Nordre Østerdalen . . O.1 0.ø i 23.0 76.0 Amtet ..... 1.c; 2.c 4ð.c ä1.;