Side:Norges land og folk - Finmarkens amt 3.djvu/374

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest

Tavlen forestiller nadverdens indstiftelse og skal ifølge sagnet have tilhørt Omgang kirke.

I skattemandtallet for 1668 opføres under Kjøllefjord 20 mand, men i 1694 siges været at være «mest øde»; foruden sognepræsten opføres da 8 mand.

Fra ca. 173O benævnes præstegjeIdet for Kjøllefjord.

Sværholt kirke nævnes først 1668, men er sandsynligvis noget ældre (i skattemandta1let for l613 anføres et Sværholt præstegje1d?). Ved besigtigelsen 1694 heder det: Kirken i sig selv er af bord og meget gammel — «1 Klocke hafver en meget slem Liud ligesom den er i Støcker, som dog icke ka11d for- merkes.»

Sværholt kirke blev kasseret ca. 1735.

Schnitler skriver i 1744:

Forrige Sværholts annekskirke er for mangel af tilhørere flyttet til Laksefjorde11.

Skjøtningberg var i l589 præstegjeld med én kirke. Skattemandtallet 1593 henfører kun Skjøtningberg vær hid.

I 1624: Skjøtningberg, Kjøllefjord, Brændgam, Sværholt, Helvik, med 62 bønder, 31 fuldlots— og 2 halvlotsdrenge.

I tiden 1625—33 henføres Omgang, Gangvik og Hoop hid.

I l668 nævnes: Skjøtningberg, Kjøllefjord, Veines, Lebesby, Bondø, Brændgam; Helvik og Maarøen tilforn fattige fisker-e, nu øde. Ialt 56 mand.

l6de mai l685 blev Omgang anneks til Skjøtningberg.

1694 nævnes: Kjøllefjord, Skjøtningberg, Brændgam, Kifjorden„ Viken, Eidsvaag, Torskefjord, Steinvaag, Gangvik, Omgang, Hoop, Eidet, Langefjord, Tanens finner: 58 nordmænd og 16 finner.

Skjøtningberg kirke var hovedkirke i 1589; 1694 heder det: Her staar hovedkirken, hvor præsten og en del borgere og mange bønder har boet. Har været et aparte stort thingsted; nu bor her kun 7 mand.

I Peter Werløes beskrivelse over Kjøllefjord præstegjeld 1741 heder det: «Her har tidligere ogsaa været en kirke i Skjøtningberg og en paa Sværholt, som i min formands tid (ɔ: 1734—39) er kasserede og brugt til de andre kirkers reparation, siden folkene tildels er døde, tildels bortflyttede.»

Ved besigtigelsen l717 befindes: «Kircken ganske udøgtig at være, meriterer ingen Reparation, men maa fra Grunden af opbyggis.»

Kirken har sandsynligvis staaet inde paa den nuværende kirkegaard i Skjøtningberg, som er anlagt paa samme sted, hvor den ældre har været.

I l744 hørte efter Schnitler til Kjøllefjord præstegjeld 4