Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/77

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

70 Buskeruds amt. Fjeldene langs dalen er i Rollag som regel brattere end i Flesberg. Enkelte steder, som ved Veggli kirke, hvor Nørsteelvens dalføre kommer ned, trækker dog aaserne sig tilbage og ski-aaner ganske jevnt opover. — Fjeldskraaningerne er i Rollag, som i Nore, overalt bevoksede med skog, for det meste naaleskog. Løvskogen spiller derimod den største rolle i dalbunden. Hist og her er dog fjeldsiderne, navnlig paa østsiden af “dalen, saa bratte, at de kun er sparsomt dækkede med trær, saaledes paa strækningen mellem Rollag og Veggli kirke. Furegrænsen gaar i Rollag til 824 m. Grangrænsen. til 830. Høideforholdene fremgaar af følgende maal: Paa Vestsiden af dalen: Stavefjeld skraa over for Rollag kirke I O55 m. Synshøvd sydvest for Stavefjeld og nordøst for Sørkjevand ...... ’ . . 1 151 » I dalen: ‘ Laagen ved Rollag kirke .— .... . 196 » Fuglaas gaard paa østsiden af dalen nord for Rollag kirke ........ 24O » Paa østsiden af dalen: Slettefjeld .......... 898 ɔ Fuglaas sæter paa vandskil1et— mellem Rollag Og Sigdal . .W ........ 642 » Langfjeld ........... 918 » Forskjellen mellem dalbundens høide og høiden af fjeldene langs siden af dalen er, som man vil se, betydelig i Rollag. Stavefjeld, der hæver sig lige op fra dalbunden, ligger omtrent 850 m. høiere end denne, og Synshøvd, der ikke ligger langt ind paa plateauet, henved 1000 m. høiere. Paa østsiden af dalen ligger blettefjeld og Langfjeld, vistnok langt inde paa fjeldet, men Vraagefjeld og store Høfdefjeld, der hæver sig næsten lige op fra dalbunden, er neppe meget lavere, og forskjellen mellem Laagens høide og høiden af fjeldene paa østsiden er neppe meget under 700 m. Tager man vandskillet i nærheden af Fuglaas sæter til udgangs- punkt, bliver forskjellen mellem plateauet og de høieste toppe paa fjeldene øst for dalen 250 a 300 m. Opgaver over høiden af vande og sætere paa vestplateauet savnes. Forskjellen mellem toppenes høide og plateauets høide er dog neppe mindre, men Snarere større end paa østsiden af dalen.

’l

Þ—=

C Ifølge den geogr. opmaalings notiser skal denne gaard ligge adskillig høiere, men da Laagen ved Rollag ifølge niVellementet ligger lavere “ end efter opmaalingens barometermaalinger, har jeg reduceret høiden for Fuglaas gaard omtrent i samme forhold Samme fremgangsmaade har jeg anvendt andre steder. “