Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/69

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

62 B1iskeruds amt. „ den største, del af bygden oppe paa fjeldet bag de aaser, der danner dalens skraaninger, saa at omtrent den halve bygd ikke kan sees fra dalen. Gaardene ligger hyppig i en høide af 4 a 5 hundred m. o. h. Aasen-He langs dalens sider er overalt bevoksede med naaleskog, der dog hist og her, navnlig i den nordlige del af herredet, er sterkt medtaget og meget blandet med birk. Fjeldene er i regelen noksaa jevnt skraanende. Brattest er de paa østsiden af dalen henimod grænsen af Rollag. I—Iøidef0rI10Id. Høideforholdene fremgaar af følgende maal, der er de eneste, som haves. Paa Vestsiden af dalen: Blefjeld langt inde paa fjeldet paa græn- sen af Telemarken. Østligste top . . . 1 195 m. Dronningkollen nord for Jondalen . . . 767 ɔ Lindbogaard oppe ved plateauet syd for Dronningkollen ......... 470 » I dalen: W Laagen ved Svenesund .— . n ..... 176 » Ved flommen i l879 var den .... 181 » Gjellerud gaard tæt ved Laagen skraa over- for Flesberg kirke henved ..... 200 » Paa østsiden: “ Fleskaasnupen nord for Flesberg kirke . . 677 » Løvnæsvand paa grænsen af Vatnaas i Sigdal ............ 3 7 8 » Som man ser, naar de høieste fjelde langs dalen ikke mere end 4 a 6 hundred m. over dalbunden. Blefield ligger langt inde paa plateauet. Fra Vangestad paa østsiden af dalen ser man dog paa flere steder Blefjeld samt Synshøvd i Rollag, der begge hæver sig til en høide af henved tusend m. over dalbunden. .Naar undtages Blef3eld hæver toppene sig hellerikke mere end halvtredje a tre hundred m. over plateauet. Laagen Og dens tiIIøb. Laagen kan roes lige fra Svenesund til grænsen af Rollag. Et sted maa dog baadene trækkes opover. Nedenfor er der flere stryk og fosser. Ingen af disse er dog meget betydelige. De vigtigste er det lange stryk Pikefossen, Trol- lerudfossen, Vammefossen og Grettefossen. W Laagen optager i Flesberg herred følgende bielve. Fra vest: J uvaelven, der kommer fra Langevand ved foden af Blefield paa grænsen af Telemarken. Den danner en fos ved Juvanes. Hele vasdragets længde 19 km. Vrengaelven, der danner en smuk fos ved gaarden Mangerud. Længde 12 km. Endvidere Høimyrselven og Veraaselven. De to sidste overstiger ikke 10 km.