Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/63

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

56 S Buskeruds amt. I Efteløt sogn (skreves i ]336 Eptaløigti). Efte betyder en svane. Stedet har altsaa sit navn af, at der har været svaner, eller maaske af en eller anden nærliggende bæk, der har hedt Svanebækken. Efteløt kirke er en gammel stenkirke, der imidlertid er repareret, saa at der nu neppe er noget gammelt af interesse tilbage. For længere tid siden fandt man her en del relikvi‘er fra den katolske tid. Den er ældre end ]250. Den har 350 Siddepladse. Paa østsiden af Laagen ligger følgende gaarde: Vines. Skyld l5,9s. Største brug 8,4s. Ogsaa paa denne gaard og paa nabogaarden Sommerstad dannede Laagen under flommen i 1879 en stor sjø. Paa gaarden Sommerstad maatte flolkene flytte ud, da vandet naaede helt op over hovedbygningens Vinduer-. Sennäing. Skyld 85,s6. Største brug 16,15. I 1604 to fuldgaarde. Bjertnes (skreves i 1338 Bjerknes og betyder derfor vistnok Bjerkenesset). Skyld 56,55. De tre største brug har én skyld af henholdsvis ]3,47, 12,vs og l2,o-I mark. I l604 to fuldgaarde og en fjerdinggaard Hvam (det samme som Kvam, der betyder et sted omgivet af høider). Skyld 44,5s. Det største brug 8,9T, I 1604 to fuldgaardc. Hostvet (kommer af mandsnavnet Haavard, altsaa egentlig Haavardstvet). Skyld 31,12. Største brug 6,9o. I ]604 to fuldgaarde. Paa Vestsiden af Elven ligger: Aannes tad (hed i gammel tid;4rnestad, altsaa Arnes gaard). Skyld 43,vo. Største brug 8)89. I l604 to fuldgaarde og en fjerdinggaard. Røsh oIt1. Skyld 19,oa. Største brug 7,o9. “ Paa et fjeld ved denne gaard skal der være levninger af en gammel bygdeborg og:3 a 4 gravhauge af sten. Bud (d. e. rydningen, skreves i “1604 Rødt). Skyld II,21. Største brug 10,24. I 1604 en fjerdinggaard. H jærneS (skreves i 14O0 þb“arghunes). Skyld 31,91. Største brug 9,2o. I 1604 en fuldgaard. .Prestegaarden. Skyld 40,09, hvoraf presten bruger 17,s1 og oplysning-svæsenets fond eier l3,se. Lindum (d. e. Lindheim, betyder lindetrærnes bjem, skreves i 1604 .ZJindomb). Skyld 21,s6. Største brug ]1,81. I l604 en fuldgaard. Li (skreves i l604 Lhj). Skyld 38,81. Største brug I4,84. I 1604 to fuldgaarde. . W Aaker. Skyld 17,55. Største brug l0,21. I l604 en fuldgaard. Evju (betyder ligefrem evje, skreves i l604 Effuie). Skyld 39,23. De to største brug henholsvis 11,rs og 1I,62. I l604 en fuldgaard. Gunnes (kommer enten af kvindenavnet Gunna eller mands- navnet Gunne). Skyld 22,56. Største brug ]0,3o. I 1604 en fuldgaard. . I Efteløt er der talrige gravhauge. Ved Bø er der saaledes en hel hob. Paa Gunnes skal det Samme være eller have været ti1fælde. Ved Efteløt kirke er der nogle og har tidligere været flere. Paa Senning, Hof og Sommerstad og andre steder findes der ogsaa hauge. Aas. Skyld 29,v2. De to største brug 19,os og 10,os. I 1604